Najava: 26. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najava: 26. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 26. (dvadesetšestu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana, 21.3.2019. godine (četvrtak) u zgradi HE Rama – dvorana za sastanke u Prozoru s početkom rada u 09,30 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1.Izvadak iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana
općine Prozor – Rama,
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti neketnina,
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Žalbene komisije Općinskog vijeća,
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekreninama za područje K.O. Gmići,
6. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01.-31-12-2018.godine sa Izvjećem o izvršenju rezerve,
7. Izvješće o radu Općinskih službi za upravu u 2018. godini:
a) Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
b) Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP-e i katastar nekretnina,
c) Služba Opća uprava i društvene djelatnosti,
8. Izvješće o radu Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni red u 2018.godini,
9. Izvješće o radu Jedinice za internu reviziju u 2018.godinu,
10. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2018. godinu,
11. Izvješće o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2018.godini,
12. Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor – Rama:
a) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Agencije za lokalni razvoj,
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika, Općinskog vijeća – osnivača, koji vrši ovlasti
Skupštine Agencije za lokalni razvoj,
13. Pitanja i inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar