Najava: 30. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

Najava: 30. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor/Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  30. (tridesetu), sjednicu Općinskog vijeća Prozor/Rama, koja će se održati dana 26.11.2015. godine (četvrtak) u HE Rama – dvorana za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u  09,00 sati.

 

 Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

 D N E V N I      R E D

 

 1. Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Oduke o komunalnoj naknadi,
 3. Prijedlog Statuta Agencije za lokalni razv oj Prozor – Rama,
 4. Nacrt Proračuna općine Prozor –Rama za 2016. godinu,
 5. Davanje očitovanja na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju lovišta u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/kantonu,
 6. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 04. – 30.09.2015.godine,
 7. Informacija o stanju i problematici u radu JU „Gradska ljekarna“ Prozor – Rama,
 8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama,
 9. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području općine Prozor-Rama
 10. Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine Prozor – Rama,
 11. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

 

 

 

             PREDSJEDNIK

                                                                                                           Esad E. Dželilović

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar