NAJAVA: 37. sjednica Općinskog vijeća Prozor- Rama

NAJAVA: 37. sjednica Općinskog vijeća Prozor- Rama

Najavljujemo 37. sjednicu Općinskog vijeća Prozor- Rama, koja će se održati dana  29.09.2016. godine (četvrtak) u HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u  8,30 sati.

 Za sjednicu je predložen slijedeći:

 D N E V N I      R E D

 

 1. Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Riješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ZU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
 3. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 04. – 30.06. 2016.godine,
 4. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JKP „Vodograd“ Prozor – Rama za 2015.godinu.
 5. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu JP „Radio Rama“ Prozor – Rama za 2015.godinu.
 6. Informacija Općinske službe o Izvješću JP „Veterinarska stanica“ Prozor – Rama za 2015.godinu,
 7. Informacija Općinske službe o Izvješću o radu „Agencije za lokalni razvoj „  Prozor – Rama za 2015.godinu,
 8. Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama,
 9. Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje,
 10. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u općini Prozor – Rama u 2015. godini,
 11. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2016/2017.godini,
 12. Informacija o uspijehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u nastavnoj 2015/2016.godini,
 13. Informacija o Izvješću o financijskoj rezviziji općine Prozor – Rama za 2015.godinu,
 14. Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor – Rama za period 01.01. – 30-.06.2016.godine sa Izvješće o korištenju sredstava rezervi,
 15. Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor – Rama za 2016.godinu,
 16. Pitanja i inicijative vijećnika

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar