NAJAVA: Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Prozor-Rama za 2022. godinu

NAJAVA: Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Prozor-Rama za 2022. godinu

Općinsko vijeće Prozor-Rama na posljednjoj 12. redovnoj sjednici je donijelo Zaključak prema kojem se prihvatio Nacrt Proračuna općine Prozor-Rama za 2022. godinu.

O Nacrtu Proračuna provest će se Javna rasprava 7. prosinca 2021. godine (UTORAK) u 11:00 sati u kinodvorani Doma kulture u Prozoru. Za provođenje javne rasprave se zadužuje Načelnik općine. Pravo sudjelovanja na Javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz općine Prozor-Rama.

Nacrt će prethodno biti objavljen na službenoj stranici Općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči u zgradi Općine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar