NAJAVA: Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Prozor-Rama za 2022. godinu

NAJAVA: Javna rasprava o Nacrtu Proračuna općine Prozor-Rama za 2022. godinu

Općinsko vijeće Prozor-Rama na posljednjoj 12. redovnoj sjednici je donijelo Zaključak prema kojem se prihvatio Nacrt Proračuna općine Prozor-Rama za 2022. godinu. O Nacrtu Proračuna provest će se Javna rasprava 7. prosinca 2021. godine (UTORAK) u 11:00 sati u kinodvorani Doma kulture u Prozoru. Za provođenje javne rasprave se zadužuje…

Pročitajte više