Naknada za korištenje godišnjeg odmora 417,00 KM

Na danas održanoj 66. sjednici,  Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Odluku o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora iz Proračuna HNŽ za 2014. godinu u iznosu od 417,00 KM  te Odluku  o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Proračuna HNŽ za mjesec srpanj i kolovoz 2014. godine.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi i razmotrila Amandmane na Prijedlog  Zakona o zaštiti zraka, te Zakone uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je Udrugu drvni klaster „Hercegovina“ proglasila udrugom od gospodarskog značaja za HNŽ,  te donijela Odluku o odobravanju  25.000,00 KM iz Proračuna HNŽ za 2014. godinu, s ciljem osiguranja sredstava za tekuće poslovanje ove Udruge.

Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je dala suglasnost za pokretanje postupka nabave cjepiva protiv gripe za sezonu 2014./2015. godina.

Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi,  Vlada je donijela Odluku o imenovanju prim.dr.Zlatka Guzina za v.d ravnatelja JU Županijska  bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar, Odluku o imenovanju prim.dr. Suzane Begić Sokolović za v.d ravnatelja JU Opšta bolnica Konjic, Odluku o imenovanju dr.Bajre Sarića za v.d ravnatelja JU Dom zdravlja Stari Grad Mostar.  

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju privremenih Upravnih vijeća JU Županijska bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar i JU Opšta bolnica Konjic, te Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravnih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Hercegovačko-neretvanske županije i Odluku o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje u upravna vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Hercegovačko-neretvanske županije.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Vlada je usvojila Rješenje o imenovanju Radne skupine za izradu teksta prijedloga Odluke o utvrđivanju naknada za rad u radnim tijelima utemeljenim od strane Vlade i rukovoditelja županijskih tijela državne službe.

Na prijedlog Županijskog javnog pravobraniteljstva,  Vlada je donijela Odluka o popisu nepokretnosti, kojom je zadužila ministarstva i druga tijela županijske uprave da pojedinačno sačine popis nepokretnosti kojima upravljaju, koje koriste ili za koje imaju saznanja da su u vlasništvu HNŽ,  radi evidencije nepokretnosti u službenim knjigama.

Na prijedlog Agencije za privatizaciju, Vlada je donijela Odluku o metodi privatizacije HTP „Sunčana obala“ d.o.o. Neum.  Privatizacija državnog kapitala u ovom poduzeću izvršiti će se metodom otvorenog prikupljanja ponuda.

Također, na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2014. godinu službama zaštite i spašavanja HNŽ koje su sudjelovale u akcijama spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na područjima ugroženim od poplava.

Ovom Odlukom Vlada je svim fizičkim i pravnim osobama koje su na bilo koji način sudjelovale u pružanju pomoći poplavljenim područjima u BiH nadoknadila troškove nastale u ovim akcijama.  

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2014. godinu Interventnoj spasilačkoj službi Mostar za lociranje i vađenje iz mora NUS (Neeksplodiranih ubojitih sredstva) u Općini Neum.
 

Izvor: http://www.vlada-hnz-k.ba/

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar