Natječaj: Natječaj za prijem u radni odnos u Domu zdravlja “Rama

Natječaj: Natječaj za prijem u radni odnos u Domu zdravlja “Rama

Temeljem čl. 68. stav. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH br. 46/10 i 75/13) i čl. 28. Statuta Doma zdravlja „Rama“ i čl. 5. Pravilnika o radu Doma zdravlja „Rama“, ravnateljica Doma zdravlja raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

 za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Fizioterapeut u Odjelu fizikalne rehabilitacije, uz probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj     
 2. Medicinski tehničar u Odjelu pneumoftiziološke zaštite – 1 izvršitelj
 3. Medicinski tehničar u Odsjeku njega u kući i vanbolnička palijativna njega, uz probni rad od tri mjeseca – 1 izvršitelj
 4. Medicinski tehničar u Odsjeku njega u kući i vanbolnička palijativna njega – 1 izvršitelj
 5. Stomatološka sestra – tehničar u Odjelu zubozdravstvene zaštite               – 1 izvršitelj

 

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin BiH
 • Da ima opću zdravstenu sposobnost

Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod a)

 • završen prvi ciklus VSS fizioterapetskog smjera
 • položen stručni ispit

Za radno mjesto pod b)

 • završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo u struci od najmanje 10 mjeseci

Za radno mjesto pod c)

 • završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • položen stručni ispit
 • položen vozački ispit B kategorije

Za radno mjesto pod d)

 • završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo u struci od najmanje 6 mjeseci
 • položen vozački ispit B kategorije

Za radno mjesto pod e)

 • završena srednja medicinska škola, opći smjer
 • položen stručni ispit
 • radno iskustvo u struci od najmanje 2 godine                 

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti i sljedeća dokumenta (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

 • dokaz o stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • za radna mjesta pod b), d) i e) – potvrdu o radnom iskustvu
 • za radna mjesta pod c) i d) – kopiju vozačke dozvole

Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete tražene natječajem biti će pozvani na intervju.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na adresu:

Dom zdravlja “Rama”

Splitska b.b.

88 440  P r o z o r

s naznakom

“Prijava na natječaj”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti liječničko uvjerenje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar