Natječaj za dodjelu stipendija zaklade „Prsten“

Natječaj za dodjelu stipendija zaklade „Prsten“

Udruga bosanskih Hrvata Prsten putem Zaklade Prsten aktivno se skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine, te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i ne dobivaju njezine stipendije.
U skladu s tim Upravni odbor Zaklade Prsten, temeljem Odluke od 16. rujna 2014. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu 10 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2014/2015. godinu
1. Visina stipendije za studente iznosi 800,00 kn (listopad – srpanj)
2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:
– da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine – brucoši ne mogu ostvariti pravo na stipendiju)
– da nisu ponavljali godinu
– da nisu stariji od 26 godina
– da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.

3. Kandidati se biraju tako da se vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija i druga postignuća tijekom studija.
Povjerenstvo za odabir stipendista sa svakim će kandidatom pojedinačno obaviti razgovor s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u Udruzi Prsten. Povjerenstvo će kroz razgovor ocijeniti kvalitete kandidata, njegove kompetencije, opću naobrazbu te sklonosti timskom radu i specifične vještine i kompetencije koje su direktno ili indirektno vezane za perspektivan mladi kadar. Također će se uzeti u obzir i socijalni moment, odnosno materijalni status svakog kandidata, kao i njegova dosadašnja aktivnost u Udruzi Prsten.

4. Rok za prijave na natječaj je 31. listopada 2014. godine.
Uz prijavu se prilažu sljedeći dokumenti:
– rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
– potvrdu o prebivalištu
– potvrdu fakulteta o upisanoj akademskoj 2014/2015. godini (zimskom semestru)
– ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2013/2014. godini
– izjavu o članovima kućanstva (kućnoj listi)
– potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2013. godini za sve članove kućanstva
– potvrdu o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2013. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2013. godini
– kandidat je dužan priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.
Prijavu s dokumentima slati isključivo poštom preporučeno na adresu:

ZAKLADA PRSTEN
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Ulica grada Vukovara 235
10 000 Zagreb

5. Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 12. studenoga 2014. godine na web-stranici Udruge Prsten.
6. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.
7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

udruga-prsten.hr

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar