Nove naredbe uslijed pogoršavanja epidemiološke situacije u FBiH

Nove naredbe uslijed pogoršavanja epidemiološke situacije u FBiH

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH (ZZJZ FBiH), u Federaciji BiH u protekla 24 sata (do 12h) prijavljeni su rezultati testiranja 2.088 uzoraka, od kojih je 447 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima/županijama u Federaciji BiH, osim u Kantonu 10.

U Federaciji BiH do sada je testirano ukupno 489.207 uzoraka, a COVID-19 je potvrđen kod 94.513 osoba. Zaključno s današnjim danom, u Federaciji BiH je evidentiran oporavak 81.189 pacijenata. U protekla 24 sata evidentiran je oporavak 661 pacijenta. Trenutno je aktivno 10.307 slučajeva COVID-19.

U protekla 24h, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 43 smrtna ishoda. S današnjim danom, broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 3.017.

Iz ZZJZ FBiH uz izvještaj napominju kako zbog nepotpunog izvještavanja privatnih laboratorija podaci nisu kompletirani.

Hercegovačko-neretvanska županija:

Ukupan broj potvrđenih
slučajeva: 18.018

lncidenca na 100.000: 8304.37

Slučajevi u zadnjih 7 dana: 382

7-dnevna incidenca na 100.000: 176.06

Broj smrtnih slučajeva: 242

Smrtnost slučajeva na 100.000: 111.54

Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da zbog trenutne COVID-19 epidemiološke situacije maksimalno izbjegavaju privatna i javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma kao što su povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

Neophodno je pridržavati se mjera lične/osobne zaštite, držanje razmaka od dva metra i izbjegavanje rukovanja i grljenja, nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa uz poštivanje distance od minimalno dva metra, često i temeljito pranje ruku, održavanje lične/osobne higijene i higijene prostora, kao i da se poslodavci i uposleni pridržavaju preventivnih mjera na radnim mjestima.

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 11.03..2021.usvojila je predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva. Naredba Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva koja se primjenjuje od 12.03.2021. obvezujuća je za krizne stožere kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 08.03.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1.).

3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2.).

4. Naređuje se vladama kantona odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

5. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana 12.03.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

6. Prije isteka roka iz tačke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim zaključkom, te prema Vladi Federacije BiH dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

7. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija MUP-a kantona.

8. U skladu sa Zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije BiH će izvijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije BiH koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 258. sjednici održanoj 11.03.2021. godine.

9. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH:

UKUPAN BROJ TESTOVA: 468.559

UKUPNO POTVRĐENIH: 89.007

UKUPNO IZLIJEČENIH: 79.071

UKUPNO UMRLIH: 2819

UKUPNO AKTIVNIH: 7117

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar