Obavijest o zabrani paljenja trave, lišća i niskog raslinja

Obavijest o zabrani paljenja trave, lišća i niskog raslinja

Sanitarno-komunalna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalni rad izdala je Obavijest o zabrani paljenja trave, lišća i niskog raslinja u užoj urbanoj zoni Prozora.

Naime, kako je period kada žitelji vrše proljetno čišćenje svojih posjeda koji se često nalaze na određenoj udaljenosti od njihovog mjesta stanovanja, nakon obavljenog čišćenja, prikupljeni otpad se pali, a potom ostavlja bez nadzora.
Foto: Požar u samom centru Prozora koji je ugrozio okolna naselja
Takvo nesavjesno ponašanje za posljedicu ima nekontrolirano širenje vatre na posjedima, nasadima voća, šumama. Posebna je opasnost kada se vatra približi gospodarskim i stambenim objektima što direktno ugrožava ljudske živote.
Svjedoci smo da je proteklih godina vatra koja je paljenja u selima na višoj nadmorskoj visini potom uslijed nekontroliranog širenja ugrozila naseljena mjesta udaljena od izvora vatre i po nekoliko kilometara.
Što govori o razmjerima katastrofe, uslijed koje dolazi do gubitka šumskog dobra.
Obavještavaju se žitelji općine Prozor-Rama:
Paljenjem u užoj urbanoj zoni Prozora nastaju velike količine dima koji utječe na kvalitetu zraka a naročito na zdravlje mještana.
1. Zabranjeno je paljenje lišća, trave i niskog raslinja u užoj urbanoj zoni Prozora koja je obuhvaćena regulacijskim planom. (mještani mogu prikupljeni bio-otpad iz vrtova i bašta osobno odnijeti na kompostanu u Poniru ili odložiti pored kontejnera, djelatnici JKP „Vodograd“ d.o.o. će pokupiti biljni otpad i odvesti  na daljnju obradu).
2. Izvan zone Regulacijskog plana, treba poduzimati stroge mjere opreza, najaviti  vatrogascima paljenje većih površina, tražiti suglasnost vlasnika susjednih objekata i parcela.
3. Komunalni redari, općinska inspekcija, djelatnici nadležne policijske postaje, djelatnici općinske civilne zaštite svakodnevno će postavljenim službenim kamerama pratiti stanje na terenu, prikupljati informacije, obilaziti teren, evidentirati osobe koje vrše nekontrolirano ili namjerno paljenje, poduzimati mjere sukladno općinskoj Odluci i županijskim Zakonima i propisima.
Foto: Požar u Gračacu
4. Svako kršenje općinskih propisa bit će sankcionirano u iznosu od: 200 do 700 KM.
Iako je Dobrovoljno vatrogasno društvo “Rama” opremljeno vozilima za gašenje i ljudstvom, savjesnim ponašanjem požari i katastrofe se mogu izbjeći. U obzir treba uzeti i ogromnu površinu općine koju društvo pokriva te često nepristupačan teren koji otežava gašenje.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing