Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i registra klijenata

Odsjek za poljoprivredu općine Prozor-Rama poziva poljoprivredna gospodarstva da prijave promjene podataka u registru.

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH“, broj: 42/08) , svake godine poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.

Prijava promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
– poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini;
– trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke;
– promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).

Poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. ožujka.

Poljoprivredna gospodarstva dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave:
– promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva;
– promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva;
– promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.

Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na:
– sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju;
– bankovni račun na koji se doznačuju sredstva.

Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogu dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

ŠEF ODSJEKA
mr. sc. Stipo Čuljak

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar