Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

Obavijest za prijavu promjene podataka iz registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata

Sukladno Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („S. Novine F BiH", broj: 42/08) , svake godine poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u registar obvezni su prijaviti promjene podataka na svom gospodarstvu.
 
Prijava promjene podataka vrši se u periodu od 1. siječnja do 31. ožujka i to za :
– poljoprivrednim kulturama zasijanim na poljoprivrednom zemljištu u tekućoj godini; 
– trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke; 
– promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta (površina zemljišne parcele i katastarska kultura, vlasništvo, zakup, koncesija i sl.).
 
Poljoprivredne kulture na zemljištu kao i brojno stanje stočnog fonda po kategorijama mogu se prijaviti samo jednom u toku godine u propisanom roku do 31. ožujka.
Poljoprivredna gospodarstva dužna su da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijave: 
– promjenu nositelja poljoprivrednog gospodarstva i nositelja obrta, odnosno promjenu ovlaštene osobe u pravnoj osobi koja je nositelj poljoprivrednog gospodarstva; 
– promjenu sjedišta, odnosno prebivališta nositelja poljoprivrednog gospodarstva; 
– promjenu članova poljoprivrednog gospodarstva.

Klijent upisan u registar dužan je u roku od 30 dana od dana nastanka promjene da prijavi promjenu podataka koje se odnose na: 
– sjedište, odnosno prebivalište poljoprivrednog gospodarstva, i svaku promjenu informacija vezanu za kontaktnu komunikaciju; 
– bankovni račun na koji se doznačuju sredstva.
Zahtjev za upis promjena podataka iz registara se podnosi nadležnoj općinskoj službi, koja vodi registar, gdje se mogo dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu promjena podataka.

S poštovanjem !

ŠEF ODSJEKA
mr.sc. Stipo Čuljak

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar