Obavijest za vlasnike i korisnike stambenih objekata na obvezu čišćenja snijega i leda

Obavijest za vlasnike i korisnike stambenih objekata na obvezu čišćenja snijega i leda

Za uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina (ulica, nogostupa, prilaza javnim objektima odgovorno je Javno komunalno poduzeće, odnosno pravna osoba ili osoba koja samostalno obavlja djelatnost, kojoj je povjereno vršenje poslova zimske službe.

Za uklanjanje snijega i leda s nogostupa, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora, odgovorna je pravna osoba ili osoba koja samostalno obavlja djelatnost, kojoj je povjereno održavanje ovih površina.

Za uklanjanje snijega i leda s nogostupa uz objekte, odgovorni su vlasnici objekata, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostora u objektima.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja.

Objekti koji se nalaze na udaljenosti od tri metra od susjednog objekta (u ovisnosti od položaja krova) ili međe, moraju imati snjegobrane, kao i krovovi objekata okrenuti prema prometnici.

Izvor: Facebook JKP “Vodograd” 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar