Obrazloženje o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Obrazloženje o izvršenju proračuna za 2017. godinu

Uz Izvješće o izvršenju proračuna za 01.01. – 31.12.2017. godine na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama načelnik općine dr. Jozo Ivančević je između ostalog kazao:

„Proračunom za 2017. godinu bilo je predviđeno ostvariti proračunske prihode u visini  od 13.520.500,00KM, kao i  proračunske primitke u iznosu od 1.582.000,00 KM. Znači, ukupno planirani prihodi i primitcipredviđeni su bili u visini od 15.102.500,00KM.

Ovaj plan prihoda ostvario se u visini od 13.312.331,00KM, a proračunskih primitaka u visini od 1.232.960,00KM. Ukupno izvršenje proračunskih prihoda i primitaka bilo je u visini od 14.545.291,00KM,odnosno 96,31 % u odnosu na plan.“

U 2017. godini nastavljeni su  veliki važni projekti.  Izgradnjom putne infrastrukture obuhvaćen je veliki broj naselja, isto tako nastavljena je  izgradnja vodovoda, te drugi projekti:

o   Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija  i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacijske mreže
o   Vodovod Gračac, Izgradnja drugih seoskih vodovoda
o   Izgradnja i održavanje lokalnih putova
o   Rekonstrukcija – Uređenje gradskih ulica
o   Osnovne škole: Marka Marulića, fra Jeronima Vladića, Gračac, Šćipe
o   Srednja škola Prozor
o   Zgrada općine
o   Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata
o   Reciklažno dvorište i sortirnica otpada – projektiranje
o   Izgradnja spomenika kulturne baštine
o   Nabava opreme

„Sve ovo što radimo za našu općinu je jedan veliki pozitivni pomak koji je našoj općini i našem narodu bio jako potreban. Općina je dosta velika, lokalnih putova ima 370 km, veliki dio naselja bio je bez pitke vode, i sve to je zahtijevalo najozbiljniji pristup. Ponavljam da je od presudne važnosti to što smo se suprotstavili centrima moći koji su nekada bili nedodirljivi i da smo na taj način osigurali značajna sredstva u općinskom proračun. Osigurali smo da se u proračunima za sve naredne godine prikupljaju znatno veća sredstva nego što je bilo donedavno. Trudimo se da tim sredstvima ovu općinu izgrađujemo kvalitetno, sveobuhvatno, da nastojimo raditi na svim krajevima općine. Znam da nastavak svih radova slijedi i u ovoj i u narednim godinama.“ – kazao je načelnik Ivančević u svom obrazloženju.

Izvješće o Izvršenju proračuna je prihvaćeno na Općinskom vijeću.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar