Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor Rama

Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor Rama

Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH („Službene glasnik BiH" broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH", broj: 9/10, 37/10 i 74/11), članka 19. Statuta općine Prozor-Rama – Prečišćeni tekst(„Službeni glasnik općine Prozor-Rama",broj: 3/01), Općinsko vijeće Prozor-Rama, na sjednici održanoj dana 19.11.2014. godine, donijelo je
 
ODLUKU 

o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova 
Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama
 
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje članova (predsjednika i dva člana) Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama.
 

Članak 2.

Javno oglašavanje izvršiti će se sukladno članku 7. i 8. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini(u daljnjem tekstu:Naputak) u dnevnim novinama „Dnevni list" i na web stranici općine Prozor-Rama.
Javni oglas iz članka 1.ove Odluke ostaje otvoren 8(osam) dana od dana objavljivanja.
Članak 3.

Kandidati za člana Općinskog izbornog povjerenstva moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 2.2.stavak 1.i 2. Izbornog zakona BiH i posebne uvjete propisane člankom 2. Naputka.
Mandat članova Općinskog izbornog povjerenstva traje 7(sedam) godina i teče od dana dobivanja suglasnosti od strane Središnjeg izbornog povjerenstva BiH na odluku o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva donesenu od strane Općinskog vijeća Prozor -Rama.
Članak 4.

Postupak po objavljenom Javnom oglasu provest će Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Prozor-Rama.
Povjerenstvo je dužno obaviti poslove utvrđene Naputkom, podnijeti pisano izvješće Općinskom vijeću koje sadrži sve mjerodavne podatke za svakog kandidata, sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa obaviti intervju i sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostavi Općinskom vijeću u roku od 15.dana od dana zatvaranja javnog oglasa.
 Cijeli dokument možete preuzeti na slijedećem linku ODLUKA

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar