Odluka o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Odluka o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata

Na temelju članka 11.stavak 1. Odluke o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih djelatnosti i javnih ustanova na području općine Prozor-Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/10), Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije općine Prozor-Rama
d o n o s i
 

O D L U K U
o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata
Članak 1.

Ugostiteljskim objektima koji posluju na području općine Prozor-Rama, odobrava se produženo radno vrijeme, a najduže do 02,00 sati, za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u nogometu odnosno u razdoblju od 12.lipnja do 13.srpnja 2014.godine.
 

Članak 2.

Ukoliko u utvrđenom radnom vremenu iz članka 1. ove Odluke, u ugostiteljskom objektu dođe do remećenja javnog reda i mira, nadležna Služba će utvrditi prestanak prava na produženo radno vrijeme.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 

Rukovoditelj Službe
____________________
Josip Juričić, dipl.ecc

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing