Odluke o izboru ponuditelja za zimsko održavanje cesta u sezoni 2022./23.

Odluke o izboru ponuditelja za zimsko održavanje cesta u sezoni 2022./23.

U otvorenom postupku javne nabave usluga pod nazivom: “Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022./23.” , koji je objavljen, dana, 13 rujna 2022. god. na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), a nakon završene ocjene primljenih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski načelnik dr. Jozo Ivančević donio je sljedeće odluke:
Odluka o izboru ponuditelja za LOT 4

Nakon okončanoga otvorenoga postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), pod nazivom: Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23″,  izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:

LOT  4 IZABRANI PONUDITELJ:  „Seme“ d.o.o.  Prozor/Rama
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
4.1. M16.2-Donji Lug-Šibenik (M25-2-6-8-11-12-15) čišćenje snjega 2.463
4.2. Donji Lug-Dušica-M16.2 (2-M26-3-4-5-M27) čišćenje snjega 1.049
4.3. Donji Lug-dva pravca u naselju (6-7, 8-9) čišćenje snjega 789
4.4. Gornji Lug-Seljani (M22-1) čišćenje snjega 416
4.5. Šibenik-Šerovina (12-18-19) čišćenje snjega 4.702
4.6. Šerovina-Galića farma (18-20) čišćenje snjega 1.877
4.7. Šibenik-Skrobućani-Papci (11-22-25-27-31-32) čišćenje snjega 4.537
4.8. Studenac-Solde (22-23) čišćenje snjega 581
4.9. Skrobućani-Jezerca-Groblje; Jezerce-Tokići  (25-26; 26.1-26.2) čišćenje snjega 801
4.10. Skrobućani-/kroz naselje/ (27-28-29-31) čišćenje snjega 1.351
4.11. M16.2-Gorica (M29-33-35-36) čišćenje snjega 1.819
4.12. Gorica-Oglavak (33-34) čišćenje snjega 297
4.13. Gorica-Paroš (36-38-39) čišćenje snjega 1.502
4.14. Gračanica-Klek (M32-41-44-45-46) čišćenje snjega 5.308
4.15. Gračanica-Kune (41-42-43) čišćenje snjega 781
4.16. M16.2-Parcani (M33-47-48) čišćenje snjega 4.619
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 32.892
Cijena prolaza relacija (od 4.1. do 4.16.): 2.750,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata rada stroja: 120,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1
Naprijed navedeni ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva. U predmetnom postupku javne nabave za Lot 4. ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
Odluka o izboru ponuditelja za LOT 5

Nakon okončanoga otvorenoga postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), pod nazivom: Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23″,  izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:

LOT  5 IZABRANI PONUDITELJ:  „Beton“ d.o.o.  Prozor/Rama
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
5.1. M16.2-Gračac-Trišćani (M34-1-2) čišćenje snjega 1.569
5.2. Gračac-Trišćani II (1-3-4) čišćenje snjega 876
5.3. Gračac-Lovnica (M35-5, M35-31) čišćenje snjega 556
5.4. M16.2-Ustirama (M36-6-7-10) čišćenje snjega 1.527
5.5. Ustirama-Jezero (7-8) čišćenje snjega 237
5.6. Ustirama-Neraji (6-M34) čišćenje snjega 3.005
5.7. Ustirama-Jezero (7-8) čišćenje snjega 244
5.8. Ustirama-Kućani (10-13) čišćenje snjega 7.537
5.9. M16.2-Hudutsko-Tošćanica (M38-15-19-22-23-24) čišćenje snjega 3.860
5.10. Hudutsko-škola (19-20-21) čišćenje snjega 627
5.11. Tošćanica-Grevići (24-25-26) čišćenje snjega 6.470
5.12. Grevići-Džine (25-27) čišćenje snjega 1.416
5.13. Most-Lizoperci (15-16-17) čišćenje snjega 3.204
5.14. Lizoperci-gornje selo (16-18) čišćenje snjega 696
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 31.824
Cijena prolaza relacija (od 5.1. do 5.14.): 2.507,00 KM/prolaz
Cijena jednog sata rada stroja: 110,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 55,00 KM/km1

Naprijed navedeni ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva. U predmetnom postupku javne nabave za Lot 5. ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.

Odluka o izboru ponuditelja za LOT 6

Nakon okončanoga otvorenoga postupka javne nabave, koji je objavljen, dana, 13.09.2022. godine na Portalu javnih nabava (Obavijest o nabavi broj: 1025-1-2-78-3-30/22), pod nazivom: Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih cesta u sezoni 2022/23″,  izabran je ponuditelj za sljedeći LOT:

LOT  6 IZABRANI PONUDITELJ:   „Ramas“ d.o.o.  Prozor/Rama
R/b Relacije/mjesta čišćenja
(relacije su definisane tačkama/oznakama prikazane na mapama koje se nalaze u prilogu TD)
Aktivnost Dužina
[m]
6.1. R418b-Krča (R1-68-69-70, 69-71, 69-72-68) čišćenje snjega 2.122
6.2. Krakovi na Krčama (68.1-68-2; 69.1-69.2) čišćenje snjega 315
6.3. M16.2-Kulaglići-M16.2 (M12-73-M14) čišćenje snjega 348
6.4. M16.2-Naukovići (M13-74) čišćenje snjega 310
6.5. R418b-Dobroša (R4-1-2-3-R5) čišćenje snjega 1.293
6.6. R418 – Bradići -Dobroša (R3-31 čišćenje snjega 224
6.7. R418b-Hubijari (R7-4) čišćenje snjega 469
6.8. R418b-Blace (R8-5-R9) čišćenje snjega 1.777
6.9. R418b-Gornje Brajke (R9-6) čišćenje snjega 349
6.10. R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) čišćenje snjega 8.965
6.11. Ljubunci-Donje Blace (8-9) čišćenje snjega 264
6.12. Ljubunci-Donje Brajke (10-11) čišćenje snjega 1.244
6.13. Ljubunci-Škola-Vidovići (12-13) čišćenje snjega 683
6.14. Ljubunci-Memići (14-15) čišćenje snjega 1.837
6.15. Ljubunci-Kolakušići-Mišići (17-18-19) čišćenje snjega 574
6.16. Kolakušići-Betine,Tadići,Mađari (18-20-21, 20-22-23, 22-24) čišćenje snjega 2.662
6.17. Uzdol-Križ-Stojanovići (26-27, 26-28-30-29) čišćenje snjega 1.655
6.18. Krančićko Polje-Gornji Krančići-Groblje (25-46-47-48-49) čišćenje snjega 2.595
6.19. Krakovi na G.Krančićima (Barušić, Gusto) (48-48.1; 47.1-47.2) čišćenje snjega 411
6.20. Gornji Krančići-Donji Krančići-Dušica (48-50, 51-50-52) čišćenje snjega 5.340
6.21. R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) čišćenje snjega 3.755
6.22. Gavranovac (60-61) čišćenje snjega 545
6.23. Perići-Krupić (57-58) čišćenje snjega 278
6.24. Perići-Rumbočići (59-75) čišćenje snjega 227
6.25. Perići-Duge-Dušica (54-53-52-M28) čišćenje snjega 3.336
UKUPNA DUŽINA ČIŠĆENJA [m]: 41.578
6.26. R418b-Dobroša-Ljubunci-Uzdol (R6-7-8-10-12-14-16-17-25-26-31) posipanje 8.965
6.27. R418b-Gavranovac-Perići (R2-60-59-54-55-59) posipanje 3.755
UKUPNA DUŽINA POSIPANJA [m]: 12.720
Cijena prolaza relacija (od 6.1. do 6.27.): 4.216,20 KM/prolaz
Cijena jednog sata rada stroja: 100,00 KM/h
Cijena posipanja jednog kilometra: 100,00 KM/km1
Naprijed navedeni ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je jedini dostavio ponudu, koja je ujedno i prihvatljiva. U predmetnom postupku javne nabave za Lot 6. ugovorno tijelo je zaprimilo samo jednu (1) ponudu.
Foto: Ilustracija/Ramski Vjesnik

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar