• Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama

Održana Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor-Rama održana je danas, 17. studenoga 2021. godine, u kinodvorani Doma kulture u Prozoru. Rasprava je organizirana zbog potrebe za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata, a Nacrt plana se odnosi na period od 2010.-2020. godine.

Nositelj pripreme za izradu Plana, kao i moderator Javne rasprave bila je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Općine Prozor-Rama. Nositelj izrade Plana je odabran putem natječaja, a radi se o firmi “ecoplan” d.o.o. Mostar. Javnu je raspravu ispred Službe otvorio Ivica Tomić te pozdravio sve prisutne.

Nositelji pripreme i izrade plana su prethodno sve Grafičke dijelove Nacrta Izmjene i dopune Prostornog plana izložili na javni uvid u zgradi Hidroelektrane tijekom proteklih mjesec dana, a kako bi sva fizička i pravna lica tijekom današnje rasprave mogla sudjelovati.

“Općinsko vijeće je donijelo odluku o pristupanju izrade Izmjena i dopune prostornog plana općine Prozor-Rama. Prostorni plan općine iz 2013. godine do sada je imao dvije izmjene.
Ovo je treća. Područja koje spadaju pod ovu odluku su sva područja općine Prozor-Rama od interesa za izgradnju, sukladno s gospodarskim, društvenim i povijesnim razvojem značajnim za općinu. Nositelj izrade plana izvršio je prednacrt plana koji je usvojen na Općinskom vijeću. Nakon toga se pristupilo izradi Nacrta plana, koji je također usvojen na sjednici Općinskog vijeća, a nacrt je nakon toga išao na javni uvid. Služba je nacrt predstavila na zgradu Hidroelektrane. Mediji su o tome obavijestili javnost, nakon čega smo zakazali Javnu raspravu. U tijeku javnog uvida pristiglo je nekoliko prijedloga koji će se razmotriti”, kazao Ivica Tomić je ispred Službe za prostorno uređenje , komunalne djelatnosti imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina.

Svi prijedlozi i sugestije bit će razmatrani od strane nositelja pripreme plana, a zatim dostavljeni nositelju izrade plana (“ecoplan” d.o.o.). Usvojeni prijedlozi i sugestije potom se moraju uskladiti sa zakonom i tehničkim normativima za izradu i dopunu Prostornog plana

“Firma “ecoplan” iz Mostara je izradila Izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama. Svi materijali su izloženi, a mogu se i preuzeti na internetu. Današnjim danom je završen javni uvid. Ukratko ću ponoviti da je Općinsko vijeće u trećem mjesecu ove godine donijelo odluku o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana. Aktualni plan je usvojen 2013. godine, a na osnovu kojeg se rade Izmjene i dopune. Ova Predmetna Izmjena i dopuna, treća po redu, rađena je sukladno spomenutoj odluci te se odnosi na područja općine koja su od interesa za gradnju, a to su prvenstveno izmjene, korekcije granica građevinskih područja / naselja: Zahum, Varvara, Ripci, Ploča, Podbor i Klek”, kazala je Danijela Mandić, predstavnica firme “ecoplan” iz Mostara, prilikom predstavljanja Nacrta Izmjena i dopuna Prostornog plana.

Ovim Izmjenama i dopunama plana su izmijenjeni i korigirani grafički prilozi koji prikazuju osnovni koncept namjene korištenja prostora, dakle, zbog granica građevinskog zemljišta. Zatim i grafički prilozi energetika i telekomunikacije, zbog unošenja novih baznih stanica. “Što se tiče tekstualnog dijela, on je dopunjen u dijelu koji se odnosi na građevinska područja naselja, konkretno njihove površine. Pobrojane su izmjene koje su unesene, za naselja koja su proširena: Rumboci, Jaklići, Ripci, Matkovići, Podbor, Ploča, Mluša, Šćit i Varvara. Ukupnao proširenje građevinskog zemljiša iznosi 1.68 posto u odnosu na površinu općine”, kazala je Mandićeva prilikom izlaganja Nacrta.

Po završenom Nacrtu i usvajanju primjedbi radi se prijedlog plana koji se usvaja na Općinskom vijeću i kao takav postaje važeći.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar