• Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu
  • Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu

Održana Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu

U Domu kulture u Prozoru, 27.11.2018. godine održana je Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu.

Na 22. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama održanoj 13.11.2018. godine usvojen je Nacrt proračuna općine Prozor-Rama za 2019. godinu u iznosu od 20.637.600,00 KM. U tom Nacrtu za kapitalna ulaganja predviđeno je 9.265.000,00 KM te je uz to još za kapitalne transfere planirano 1.340.000,00 KM. Tada je donesen i Zaključak da se održi Javna rasprava o Nacrtu proračuna.

Rasprava je održana u Domu kulture u Prozoru 27.11.2018. godine. Nacrt proračuna predstavio je  načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević sa suradnicima. U raspravi su sudjelovali građani, predstavnici javnih ustanova i poduzeća. Iako je bio slab odziv ipak se moglo čuti dosta pozitivnih kritika na Nacrt proračuna, ali i prijedloga za poboljšanje.

Ova Javna rasprava dala je svoj doprinos za učinkovitiji proračun općine Prozor-Rama za 2019. godinu.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar