• Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”
 • Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”

Održana konferencija “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”

Agencija za lokalni razvoj održala je završnu konferenciju pod nazivom “Jačanje turističke prepoznatljivosti općine Prozor-Rama”. Projekt koji se bavio turizmom provodio se kroz 14 mjeseci, a financirali su ga Općina Prozor-Rama i Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH. Utrošeni iznos za provedbu projekta je 20. 912 KM.

Glavne aktivnosti projekta

-Snimanje i fotografiranje prirodnih i kulturno-povijesnih znamenitosti za promotivne materijale

-Kreiranje vizualnog identiteta, dizajn logotipa i turističke internetske stranice općine Prozor-Rama

POSJETITE STRANICU: Rama Tourism

-Dizajn promotivnih materijala

-Izrada/pritanje promotivnih materijala

-Završna konferencija- predstavljanje rezultata projekta i turističkih potencijala područja općine Prozor-Rama.

“Jedan od rezultata projekta koji želimo istaknuti je Upitnik za smještajne subjekte. Željeli smo kreirati bazu podataka i napraviti statistiku o tome koliko nam turista dolazi, na koji način saznaju za Ramu, tko su turisti koji nas posjećuju i koliko ostaju. Zanima nas što oni traže, a što im možemo ponuditi. Postavili smo ta pitanja za daljnju analizu. Važno nam je njihovo iskustvo i planiraju li opet doći”, rekla je Jelena Ćališ, direktorica Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama.

Podaci su ovo potrebni za analizu postojećeg stanja turizma Općine Prozor-Rama te u svrhu planiranja razvoja turizma.

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar