Održana misa zadušnica za fra Luku Markešića

Održana misa zadušnica za fra Luku Markešića

Misa zadušnica za preminulog fra Luku Markešića održana je danas u crkvi Franjevačkog samostana svetog Ante na Bistriku.

Prostor samostanske crkve bio je premali za sve one koji su došli da bi izrazili svoju tugu zbog odlaska fra Luke Markešića i odali mu poštovanje za ono što je činio za života.

Fra Ivan Šarčević gvardijan Franjevačkog samostana sv. Ante ovom prilikom je rekao da je fra Luka bio stamen, jake vjere u Boga i čovjek koji je nastojao izgraditi jedno pravednije društvo.

Kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrhbosanski, poželio je da čin opraštanja od fra Luke Markešića bude čin iskrene molitve za njegovu dušu.

Sahrana fra Luke Markešića bit će održana danas u 13.00 sati na Gradskom groblju Bare.

Fra Luka Markešić rođen je kao Mirko Markešić u Proslapu kraj Prozora, župa Rama-Šćit, 23. decembra 1937. Preminuo je u Sarajevu 7.avgusta. Osnovnu školu završio je u Šćitu (1946-50), srednju u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (1950-57, 1961), novicijat u Franjevačkom samostanu u Kraljevoj Sutjesci (1957-58), filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1960-66), postdiplomski studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Ljubljani (1966), gdje je magistrirao radom Suvremene teme poslanice Korinćanima: Izgradnja Crkve u Korintu(1969), te doktorirao temom Izgradnja Crkve prema prvom pismu Korinćanima(1972).

Za svećenika je zaređen 1964. Nakon svećeničkog ređenja (1964.), bio je kapelan u Zenici (1965-66, 1970-72), potom u Brajkovićima (1966-67) i Vijaci (1967-68), te član u Franjevačkom samostanu sv. Ante u Sarajevu (1968-70). Biran je za meštra bogoslova (1973-79), za definitora (1979-82) i provincijala Bosne Srebrene (1982-91). Od 1972. do smrti bio je profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, u Nedžarićima.

Odlikovan je Šestoaprilskom nagradom Grada Sarajeva za 2001 godinu.

bljesak.info

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar