Održana sjednica Vlade HNŽ-a

Održana sjednica Vlade HNŽ-a

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na održanoj 40. sjednici, na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša utvrdila je Nacrt Zakona o zaštiti od buke, kojim se uređuju dopuštene razine buke i način njezina mjerenja, granične razine buke s namjenom prostora i vremena tijekom dana, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi, a posebno njihovo zdravlje, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru.
Usvojena je, također, i Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2017. godinu i to za A razred turističkog mjesta u glavnoj sezoni 2 KM, u predsezoni i posezoni 1,60 KM i izvan sezone 1,20 KM. Za B razred turističkog mjesta u glavnoj sezoni visina boravišne pristojbe iznosi 1,60 KM, u predsezoni i posezoni 1,20 KM i izvan sezone 1 KM. Usvojena je i Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja za 2017. godinu koja za A razred turističkog mjesta iznosi 60 KM po krevetu u smještajnoj jedinici i kampu i 48 KM za B razred.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlada je usvojila Informaciju o preventivnim akcijama suzbijanja zaraza životinja, stanju zaraznih bolesti kod životinja i stanju u veterinarstvu, u kojoj je konstatirano kako je epizootiološka situacija na prostoru HNŽ, kao i cijele BiH, teška i složena s blagom tendencijom eskaliranja bolesti zoonotičnog karaktera, kao što su bruceloza, Q groznica i bjesnoća, te povećanje pojave bolesti plavog jezika. Stoga je naglašeno kako je potrebno izdvajanje dodatnih sredstava za veterinarstvo, a posebno za osiguravanje sredstava za dijagnosticiranje i sprječavanje pojave i širenja bolesti, kao i za naknadu štete vlasnicima oboljelih životinja.

U sklopu Zajedničkog programa EU i njemačke vlade za potporu lokalnoj samoupravi i ekonomskom razvitku u BiH – EU ProLocal, Vlada je prihvatila Memorandum o razumijevanju: Triple helix partnerstvo za inovaciju-BiH inicijativa za inovacije u obradi aluminija, kojim se uspostavlja suradnja između Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Feal-a d.o.o. Široki Brijeg i GIZ-a – Njemačke organizacije za tehničku suradnju. Naglašeno je kako EU ProLocal za cilj ima doprinos dinamičnijem ekonomskom i socijalnom razvitku u Bosni i Hercegovini jačanjem konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, a u fokusu Programa na poseban način su ključni sektori: drvo-prerađivački, metalo-prerađivački, agrobiznis i turizam.

Snažno podupirući europski put Bosne i Hercegovine, Vlada je razmotrila Informaciju o poduzetim aktivnostima na izradi odgovora iz Upitnika Europske komisije, kojeg je BiH dobila u prosincu 2016. godine, te usvojila Odluku o određivanju nositelja aktivnosti i roka za davanje odgovora na Upitnik EK. Istaknuto je kako ministarstva i druga tijela županijske uprave ulažu značajne napore kako bi dala kvalitetne i pravovremene odgovore na postavljena pitanja, koja će dati presjek stanja u BiH.

Vlada je na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojila Odluku o načinu utvrđivanja kriterija, načinu obračuna i rokovima plaćanja koncesijske naknade za izgradnju energetskih objekata i obavljanje energetske djelatnosti na području HNŽ.

Također, dana je suglasnost na Program rada Agencije za privatizaciju u HNŽ za 2017. godinu, kojim se planiraju aktivnosti u svezi s privatiziranjem preostalog državnog kapitala i državne imovine, te nastavak kontrole izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora.

Vlada je primila k znanju Izvješće o planu i realiziranju jesenje sjetve za 2016. godinu u kojem se navodi kako je planirana površina za sjetvu bila 1439 hektara, od čega je sjetvom obuhvaćeno 1411 hektara, odnosno 98% planirane sjetvene površine, kao i Izvješće o berbi grožđa na području HNŽ u 2016. godini u kojem je istaknuto kako su prinosi u odnosu na 2015. godinu ujednačeni, a kvaliteta poboljšana, te kako se procjenjuje da je proizvedeno oko 20.900 tona vinskog grožđa.

Također, Vlada je usvojila i redovite odluke vezane za utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i visine naknade za topli obrok za mjesec siječanj 2017. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar