Općina Prozor-Rama i ove godine veliko gradilište

Općina Prozor-Rama i ove godine veliko gradilište

Općina Prozor-Rama 17. svibnja 2022. godine potpisala je s tvrtkom “Putovi” d.o.o. Grude Okvirni sporazum o izvođenju radova na asfaltiranju i održavanju lokalnih cesta i ulica s prilazima.

Tom prigodom načelnik općine dr. Jozo Ivančević je dao izjavu za Ramski Vjesnik o svim aktualnim projektima u općini Prozor-Rama.

Foto: Potpisivanje ugovora o izvođenju radova na asfaltiranju i održavanju lokalnih cesta i ulica s prilazima

Gradnja Eko parka u Poniru

Radovi na ekološkom postrojenju Eko parka su u punom jeku. Osim sortirnice otpada koja je završena i u funkciji gdje radi desetak radnika u tijeku su radovi na izgradnji bioaeracijskog spremnika i naknadnog taložnika.

Dio je ovo projekta postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, a osim spremnika i taložnika, sadržavat će još i objekte Upravne zgrade i mehaničkog predtretmana, kompresorsku stanicu, grubu automatsku rešetku, gravitacijski ugušnjivač mulja, zatim objekte za mjerenje protoka i pumpne stanice.

 

Foto: Kompleks Eko parka Prozor-Rama

Kompostana bi trebala biti završena 150 dana od dana ulaska u projekt. Kapaciteta je dvije tisuće tona na godinu. Radit će se kompost od zelenog i organskog otpada, kao i reciklaža namještaja i guma.

U sklopu postrojenja kompostane svakako je novina na ovim prostorima uređaj za mljevenje guma, točnije reciklažu.

Foto: Gradnja bioaeracijskog spremnika

“Kompostana će dobiti Schredder uređaj za mljevenje guma. Vjerujem da će na prerađivanju guma sudjelovati osim općine Prozor-Rama i susjedne općine, od kuda će dovoziti gume na mljevenje i prerađivanje. Mislim da će i to će biti jedna dobra stvar u ovoj priči očuvanja okoliša”, kazao je načelnik Ivančević.

Eko park će nakon izgradnje objekata također imati uređen plato parka površine cca. 10 000 m2, a uređenje istog uključuje iskope, nasipe, instalacije, odvodnju, zatravnjivanje i ozelenjivanje površina i gornji ustroj – asfalt. Eko Park će dobiti i svoj pristupni put sa svom pripadajućom infrastrukturom, vodovodom, površinskom odvodnjom, kanalizacijom, telekomunikacijskom i električnom mrežom.

Foto: Sortirnica otpada u Eko parku Prozor-Rama

„Rekao bih da je ovo zaista jedno veliko gradilište ovdje u našoj općini, vjerujem da će na kraju u kompleksu Eko parka biti uposleno barem 20 ljudi. Korisno je za stanovnike općine, ali za radnike koji će ostati raditi ovdje. Uskoro ćemo nastaviti i s drugim projektima. Ove radove financira uglavnom Općina Prozor-Rama iz Proračuna. Jedan dio sredstava za pročistač smo povukli iz Europske investicijske banke. U ovoj i sljedećoj godini namjeravamo sve dovršiti i pustiti u pogon Eko park”, zaključio je Ivančević o Eko parku.

U tijeku su radovi na izgradnji dječjeg vrtića

„Radovi na izgradnji objekta dječjeg vrtića u Prozoru na lokaciji između Splitske ulice i Rama-Tex-teku prema planu. Do sada je zgrada “posušena”. U tijeku su radovi na ugradnji unutarnjih prezida, postavljanje instalacija i grijanja.

“Ugovorna cijena za izvođenje radova iznosi 2.485.501,46 KM (bez PDV-a)”, istaknuo je načelnik dr. Jozo Ivančević

Foto: Nova zgrada vrtića u Prozoru

Gradi se zelena tržnica

O gradnji zelene tržnice u Prozoru Ivančević je kazao: „Ovih dana započeli su radovi na drugoj fazi izgradnje zelene tržnice.”

“Mislim da ćemo imati lijepu modernu zelenu tržnicu za naš grad Prozor, gdje ćemo prije svega moći nabaviti domaće proizvode. I ovdje će biti mogućnost za nova radna mjesta”, dodao je Ivančević.

Ugovorena cijena projekta izgradnje zelene tržnice uz PDV iznosi 1.566.992,57 KM. Rok izvođenja radova je 280 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao.

Što se sve još radilo u zadnje vrijeme?

Ovih dana se privode kraju radovi na uređenju zgrade vatrogasnog gdje će biti smješten općinski sud. Naši ljudi više neće morati ići u Konjic po različitim osnovama.

Foto: Načelnik dr. Jozo Ivančević i Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNŽ 

Završena je mrtvačnica i stavljena u funkciju. Intezivno se radi na izgradnji vodovoda. Ovih dana se privodi kraju vodovod na Ustirami za naselja Ovćinu, Jasen i Rat.

Foto: Gradska mrtvačnica Prozor-Rama

Foto: Vodovod za naselja Ustirama, Jasen, Rat i Ovćina

Foto: Put Jaklići-Draševo

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar