• Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa
 • Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa
 • Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa
 • Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa
 • Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa
 • Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa
 • Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa
 • Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa

Općina Prozor-Rama isplaćuje 800 KM po uposlenom za ublažavanje posljedica zbog pandemije koronavirusa

Na sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama održanoj 19. svibnja 2020. godine doneseno je niz mjera kao potpora gospodarstvu za ublažavanje posljedica koronavirusa. Između ostalog općina će isplatiti  800 KM po uposlenom.

S ciljem preveniranja dugoročnih štetnih posljedica i potencijalnog urušavanja dostignute razine zaposlenosti na području općine Prozor – Rama, Načelnik Općine koristeći prijedloge posebno formirane Radne grupe,  predlaže Program mjera potpore gospodarstvu općine Prozor – Rama  za ublažavanje posljedica koronavirusa i bolesti COVID -19.

Načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević je u obrazloženju mjera kazao: „Predlažem da naša pomoć bude doista pomoć, jednokratna u visini od 800 KM po zadržanom radniku u onim granama gospodarstva kojima je bio zabranjen ili značajno otežan rad. Taj novac mora završiti kod radnika a ne kod poslodavaca, jer sam rekao da poslodavci mogu i trebaju svoja prava tražiti na razini Federacije i Županije. Utvrdili smo i druge pogodnosti za gospodarstvo koje se mogu smatrati potporama. Radi se o ukidanju komunalne naknade za ovo razdoblje, za ukidanje zakupnina za općinski prostor, za plaćanje dezinfekcije poslovnih prostora i radnji, plaćanje sanitarnih knjižica, odgađanje izvršnih postupaka, odgađanje plaćanja postojećih obveza prema općini i slično. Nastaviti ćemo u što većoj mjeri izvoditi infrastrukturne radove uz nastojanje da to rade lokalni ljudi i firme. Povećati ćemo i sredstva za poljioprivredu.“

Poduzete mjere

Cijeneći značaj potpore gospodarskim subjektima u cilju zadržavanja postojeće razine zaposlenosti, prioritetni cilj u nadolazećem periodu treba biti utvrđivanje potpora za osiguranje održivosti radnih mjesta za trenutno zaposlene u poslovnim subjektima u općini Prozor – Rama.

Potpore se utvrđuju u obliku financijske i organizacijske naravi.

Financijska potpora

Ukupan znos od KM 800,00 po uposlenom  radniku  za cijelo vrijeme trajanja stanja otežanog ili zabranjenog rada, odnosno u odgovarajućem postotku za dio razdoblja, uz korekciju po posebnim elementima utvrđenim Pravilnikom, uz obvezu poslodavca da određeni iznos isplati uposleniku kojega je zadržao na poslu;

Oslobađanje od plaćanja općinske komunalne naknade za vrijeme zabrane rada  za djelatnosti za koje su zabranjene ili im je  značajno otežan rad, za razdoblje zabrane ili otežanosti;

Oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje općinske javne površine djelatnosti za koje su zabranjene ili im je  značajno otežan rad, za razdoblje zabrane ili otežanosti;

Organiziranje i plaćanje iz proračunskih sredstava dezinfekcije i dezinsekcije prostora za poslovne subjekte kojima je ukinuta zabrana rada odnosno omogućen rad;

Organiziranje i plaćanje iz proračunskih sredstava troškova sanitarnih knjižica za djelatnike koji za svoj posao trebaju pribaviti sanitarne knjižice;

Općina Prozor –Rama će sredstva za potpore osigurati na posebnom analitičkom kontu u okviru konta 614 539 – Poticaj za zapošljavanje, uz povećanje sredstava kroz rebalans proračuna ukoliko za to bude iskazana stvarna potreba.

Općina Prozor – Rama će kroz rebalans proračuna povećati sredstva na kontu 614 515 – Poticaji za poljoprivredu, sa ciljem potpore za povećanu poljoprivrednu proizvodnju tijekom stanja nepogode.

Organizacijske potpore

Odgađanje plaćanja obveza prema Općini po drugim osnovama, beskamatno, do kraja 2020;

Odgađanje ovršnih postupaka koje je pokrenula Općina, za gospodarske subjekte iz  djelatnosti kojima je zabranjen ili im je  značajno otežan rad, do kraja 2020;

Nastavak infrastrukturnih radova kojima je investitor Općina Prozor – Rama, kako bi se kroz radove što više angažiralo lokalno gospodarstvo i radnici iz ove općine.

Način i rok ostvarivanja prava na potporu

Posebnim Pravilnikom utvrditi će se uvjeti za korištenje potpora, načini i rokovi ostvarivanja prava na potpore.

Za provedbu ovog Programa raspisati će se Javni  poziv sa prijavnim obrascem, uz dostavu minimalno potrebne dokumentacije koja dokazuje opravdanost zahtjeva.

Na ovoj sjednici raspravljalo se i o drugim točkama Dnevnog reda:

 • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticaja za zapošljavanje općine Prozor – Rama,
 • Izvršenje Proračuna općine Prozor – Rama za period 1.1. – 31.3.2020. godine,
 • Izvješće o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama za 2019. godinu:
  a) Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije,
  b) Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i IPP i katastar nekretnina,
  c) Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
 • Izvješće o radu Jedinice za internu reviziju u 2019. godini,
 • Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Prozor – Rama za 2019. godinu,
 • Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2019. godinu i naplati poreza,
 • Informacija o aktivnostima Stožera civilne zaštite općine Prozor – Rama.

Više poslušajte u izvješću koje je pripremila Radio Rama: 

Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar