• Općina Prozor-Rama o upornom blokiranju otvaranja Doma za starije i nemoćne Rama Šćit
  • Općina Prozor-Rama o upornom blokiranju otvaranja Doma za starije i nemoćne Rama Šćit
  • Općina Prozor-Rama o upornom blokiranju otvaranja Doma za starije i nemoćne Rama Šćit

Općina Prozor-Rama o upornom blokiranju otvaranja Doma za starije i nemoćne Rama Šćit

Općina Prozor-Rama uputila je javni dopis u svezi JU Dom za starije i nemoćne osobe Rama Šćit u kojem se osvrće na odnos i postupke fra Andrije Jozića kojima se blokira konaččno stavljanje u funkciju Doma. 

Prije nekoliko dana, točnije 20.08.2019. godine, preko odvjetnika dobili smo pismeni poziv od predsjednika HU Kuća mira Franjevačkog samostana Rama – Šćit za imenovanje v.d. ravnatelja JU Doma za stare i nemoćne osobe u kojem se poziva na usmeni dogovor sa načelnikom oko imenovanja osobe za v.d. ravnatelja sa prijetnjom da će javno objaviti ovaj poziv ukoliko se u roku od 8 dana ne izvrši imenovanje v.d. ravnatelja.

Ne znamo zašto se prijeti javnom objavom, no da u javnosti ne bi bilo zabune, objavljujemo taj poziv u cijelosti.

Izgradnja Doma tekla je po planu sve dok se na Šćitu nije pojavio fra Andrija Jozić, koji je iz nama nepoznatih razloga zaustavio ovaj projekt. I ovim zadnjim pozivom fra Andrija Jozić ne odustaje od blokade završetka izgradnje i stavljanja Doma u funkciju.

Predstavnici osnivača Općine pokušavali su prekinuti deblokadu, pa je i OV Pprozor-Rama donijelo još 26.02.2019. godine zaključak kojim se ovlašćuju članovi Upravnog vijeća Ivu Zanu u ime  osnivača Općine i fra Andrija Jozić, fra Ivana u ime osnivača HU kuća Mira, da imenuju v.d. ravnatelja. Dakle, članovi Upravnog vijeća koji su imenovani od strane osnivača, Kapitula Franjevačkog samostana i OV, odnosno načelnika (koji po članu Član  25. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl. list R BiH, 62/92, 8/93. i 13/94.) kao izvršni organ općine imenuje članove upravnog vijeća). Zadnji usmeni dogovor na koji se fra Andrija poziva, bio je da se prema važećim propisima imenuje v.d. ravnatelj Doma.

Ovaj zaključak je uredno dostavljen osnivačima odnosno članovima upravnog vijeća, no ovaj zaključak fra Andrija Jozić ignorira, i samoinicijativno, bez suglasnosti Kapitula, želi da v.d. ravnatelja imenuje upravno vijeće kojeg je jedan član koji nije imenovan od strane Kapitula, nego od strane provincijala, koji po Zakonu o ustanovama HNŽ i po Uredbi sa zakonskom snagom, odnosno po važećim propisima nije ovlašten donositi odluku o imenovanju člana upravnog vijeća. Nadalje, fra Andrija Jozić čeka pola godine da se sjeti da treba imenovati v.d. ravnatelja, a opet za to imenovanje nema suglasnost osnivača, HU Kuće Mira, odnosno Kapitula kao najvišeg tijela ovog osnivača. Fra Andrija Jozić inzistira da član upravnog vijeća bude fra Branko Malekinušić kojeg nije imenovao Kapitul. Općina Prozor-Rama nema ništa protiv da član upravnog vijeća bude fra Branko Malekinušić, samo neka ga imenuje za to jedino ovlašteno tijelo, a to je prema Statutu HU Kuća Mira, Kapitul Franjevačkog samostana Rama Šćit.

Pitamo se zašto fra Andrija Jozić svoju korespodenciju vodi preko odvjetnika, umjesto da kao predsjednik HU Kuća mira ispred ovog osnivača, koji ima 2/3 temeljnog kapitala, ulaže energiju da se riješi vlasnička struktura prema stvarnim ulaganjima te da osigura sredstva za Dom kako bi barem donekle povećao svoja ulaganja i dostigao barem ulaganja Općine koja je vlasnik 1/3 temeljnog kapitala. Dok načelnik ispred općine svaku prigodu koristi da za općinu i za Dom osigura sredstva, fra Andrija Jozić  ide u Mostar, po instrukcije kako srušiti načelnika i postojeću vlast, umjesto po sredstva kako bi Dom počeo raditi.

Kome i zašto u zadnjem pozivu fra Andrija Jozić preko odvjetnika prijeti i poziva na poštivanje nepostojećih rokova. Misli li to fra Andrija Jozić preko odvjetnika krivicu prebaciti na načelnika i tako ga pokušati diskvalificirati u očima ramskog puka.

Umjesto da troši novac i energiju na odvjetnike i pisanje pisama bolje da ta sredstva uloži u Dom i traženje sredstava kako bi kao vlasnik  2/3 kapitala barem donekle sustigao općinu po ulaganjima.

Da je imalo razumniji, stogodišnja Luca Sabljić bi svoj 100-ti rođendan dočekala u Domu u Rami, a ne da joj on i fra Mijo Džolan idu u posjetu u Dom u Mostaru.

 Ured načelnika općine Prozor-Rama

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing