Općina Prozor-Rama pokrenula Program zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u 2019. godini

Općina Prozor-Rama pokrenula Program zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u 2019. godini

Općina Prozor – Rama pokrenula je Program zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u 2019. godini. U kategoriju mladih pripadaju osobe starosne dobi od 18-35 godina. Programom je predviđeno poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih iznosom od 40.000,00 KM.

Osnovni cilj Programa  je poticaj poduzetništvu te zapošljavanju i samozapošljavanju mladih sa područja općine Prozor-Rama kroz sufinanciranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.Potrebno je da mladi imaju vlastitu poslovnu ideju koju će uz pomoć Općine; financijske i savjetodavne, realizirati u vlastiti obrt.

Za poticajna sredstva objaviti će se Javni poziv za odabir korisnika sredstava, sa precizno utvrđenim kriterijima. Pripremu javnog poziva i utvrđivanje kriterija  izvršiti će općinska Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, odnosno posebno Povjerenstvo, i to nakon razgovora sa zainteresiranim mladim osobama  na posebno organiziranom info danu na tu temu.

Obavijest o održavanju info dana biti će objavljena blagovremeno.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar