Općina Prozor-Rama poziva poljoprivrednike na uključenje u Program dodjele plastenika kroz sufinanciranje

Općina Prozor-Rama poziva poljoprivrednike na uključenje u Program dodjele plastenika kroz sufinanciranje

Općina Prozor – Rama je s međunarodnom humanitarnom organizacijom „Muslimaid“ potpisala Sporazum o zajedničkoj provedbi projekta „„Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, kojim se planira zajednička aktivnost na dodjeli 20 plastenika od 100 m , s dodatnom opremom putem sufinanciranja. Uz postavljen plastenik, korisnici će dobiti sustave za navodnjavanje, sadni/sjemenski materijal i dodatnu opremu, kao i dvodnevnu stručnu obuku.

Predviđeno je financiranje projekta na sljedeći način:

  • Općina Prozor – Rama 40%, tj. 1.095,60 KM po korisniku,
  • Muslimaid – 40%, tj. 1.095,60 KM po korisniku,
  • Korisnik –  20%, tj. 547,80 KM.

Kroz Javni poziv utvrđeni su osnovni i posebni uvjeti za potencijalne korisnike:

  1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Povjerenstvo za odabir korisnika za dodjelu plastenika na licu mjesta),

  1. socijalno-ekonomski status podnositelja zahtjeva (radno-pravni status podnositelja zahtjeva i članova njegovog domaćinsta i visina primanja po članu domaćinstva itd.).

Dodatni kriteriji za bodovanje utvrđeni su posebnim Pravilniku po kojem će Povjerenstvo provesti postupak odabira.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti u općini Prozor – Rama, kao i elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org.

Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom trebaju se predati u zatvorenoj omotnici na protokol Općine Prozor-Rama ili poštom na službenu adresu: Općina Prozor-Rama, Ulica kralja Tomislava b.b., s naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, „Ne otvaraj“, uz ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

JAVNI POZIV 2020- plastenici

Prijavni obrazac plastenici

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar