Općina Prozor-Rama: Produženje roka prijava za žensko poduzetništvo

Općina Prozor-Rama: Produženje roka prijava za žensko poduzetništvo

Općina Prozor-Rama je u suradnji sa USAID-om (Američkom agencijom za međunarodni razvoj) osnovala Fond za razvoj ženskog poduzetništva.

Javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe žena je u tijeku. Kako bi se žene ohrabrile i potaknule na prijavu, Općina je u suglasnosti sa USAID-om odlučila produžiti rok za predaju prijava. Sukladno tome, novi rok za prijavu je 21.07.2019. godine. Prijavni obrazac je dostupan na općinskoj web stranici ili ga možete preuzeti osobno u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije svakog radnog dana od 8-16h.

Produženjem ovog roka za predaju prijava očekuje se  veći broj prijava i odaziv žena u stvaranju novi radnih mjesta.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar