Najava: 29. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Najava: 29. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  29. (dvadesetdevetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana  26.6.2019. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru s početkom rada  u 10, 00  sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

 

  1. Izvadak iz  zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015 do 2020. godine,
  3. Informacija o Izvješću o radu Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor – Rama za 2018. godinu,
  4. Informacija o Izvješću o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2018. godinu,
  5. Informacija o Izvješću o radu JP „Radio Rama“ d.o.o. Prozor – Rama za 2018. godinu,
  6. Informacija o Izvješću o radu poduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama za 2018. godinu,
  7. Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama,
  8. Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora na području općine Prozor – Rama,
  9. Informacija proračunskih korisnika o korištenju proračunskih sredstava u 2018.godini,
  10. Pitanja i inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar