Općina Prozor-Rama: Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima

Općina Prozor-Rama: Raspisan Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima

Općina Prozor-Rama raspisuje Javni natječaj za sve studente s područja Općine Prozor-Rama, koji upisuju drugu ili višu godinu studija. U proračunu Općine Prozor-Rama za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM. Stipendije će se isplatiti za deset mjeseci. 

 

Na temelju članka 41. Statuta Općine Prozor-Rama, načelnik općine Prozor-Rama o b j a v lj u j e

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2014/15 GODINI


 

Objavljuje se Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima koji su po prvi puta upisali drugu i višu godinu studija, te da imaju prebivalište u općini Prozor-Rama, sukladno odredbama Pravilnika o stipendiranju studenata.Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:

a) Studenti s prebivalištem u Općini Prozor-Rama

b) Studenti koji ne obnavljaju godinu

c) Studenti koji su upisali II. i višu godinu studijaZa sudjelovanje u Natječaju potrebno je, priložiti slijedeće:

a) Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama www.prozor-rama.org),

b) Potvrda o upisu u tekuću akademsku godinu (kao redovan student) sa ovjerenim prijepisom ocjena prethodne godine, 

c) Preslik osobne iskaznice,

d) Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

e) Izjava o ne primanju druge stipendijeNAPOMENA: Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju prošle godine, trebaju uz Prijavni obrazac dostaviti samo Potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu sa ovjerenim prijepisom ocjena prethodne godine, te Izjavu o ne primanju stipendije ili kredita od drugog davatelja. Planirana visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM a isplatit će se za 10 mjeseci akademske godine. 

Prijavu na Natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 31. 01. 2015. godine, putem pošte, preporučeno na adresu:OPĆINA PROZOR-RAMA

Ulica Kralja Tomislava bb

BiH – 88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: "Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2014/2015. godini "


 

Nepotpune, neuredne, lažne i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

  

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar