OPĆINA PROZOR-RAMA: SMANJUJU SE TROŠKOVI ODREĐENIH KATASTARSKIH USLUGA

OPĆINA PROZOR-RAMA: SMANJUJU SE TROŠKOVI ODREĐENIH KATASTARSKIH USLUGA

Na sjednici Općinskog vijeća Prozor – Rama zakazanoj za 25.2.2020. naći će se i prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova katastarskih usluga utvrđivanja i provođenja promjena na nekretninama  – cijepanja parcela na području općine Prozor – Rama.

Federalnom Odlukom o naknadama za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra utvrđena je lista od oko 90 vrsta poslova iz oblasti izmjere i katastra, od kojih se jedan dio u većoj ili manjoj mjeri uplaćuje i Federaciji, na što općine ne mogu utjecati. Ipak, za  jedan dio poslova cijene je utvrdila Federacija navedenom Odlukom, ali se novci uplaćuju samo općinama te je odlučeno da se taj dio troškova na teret općinskog proračuna smanji za 50%.

Iz Općine doznajemo da se radi o slijedećim poslovima  utvrđivanja promjena na nekretninama (na terenu) kod kojih su bile utvrđene naknade:

Za cijepanje parcele prema činjenično stanje, na jednom mjestu:

Za dvije parcele novog stanja, puna naknada: 200 KM, nova cijena za korisnike: 100 KM,

za svaku sljedeću parcelu novog stanja: puna naknada 80 KM, nova cijena za korisnike 40 KM,

Za uvjetno cijepanje parcele, na jednom mjestu:

Za dvije parcele novog stanja, puna naknada 200 KM, nova cijena za korisnike: 100 KM,

Za svaku sljedeću parcelu novog stanja, puna naknada 100 KM, nova cijena za korisnike: 50 KM,

Ovo subvencioniranje cijena na teret Općine odnositi će se na sve katastarske općine u Prozoru – Rami. Vjeruje se da će smanjene cijene ovih katastarskih usluga doprinijeti bržem prijenosu parcela na stvarne vlasnike, jer se danas brojne parcele u katastru još uvijek vode na osobama koje su davno umrle, što otežava korištenje tih parcela, poljoprivredne radove na parcelama, korištenje poticaja i slično.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar