OPĆINA PROZOR-RAMA: Tri dobitnika sredstava u projektu Regionalnog programa lokalne demokracije

OPĆINA PROZOR-RAMA: Tri dobitnika sredstava u projektu Regionalnog programa lokalne demokracije

Općina Prozor-Rama, kao partnerska jedinica lokalne samouprave koja sudjeluje u projektu Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuje rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva (OCD)/NVO, koje su predale prijedloge projekata na javni poziv.

Na finalnom popisu dobitnika sredstava za projekte našli su se Crveni križ, Veslački klub “Rama” i Udruga građana djece sa posebnim potrebama “Djeca nade”

Crveni križ je aplicirao projektom “Mladi u službi starih osoba”. Projekt je to koji uključuje besplatno pružanje medicinsko-socijalnih usluga osobama starijima od 65 godina, koje su slabo pokretne ili nepokretne, umirovljenike s minimalnom mirovinom ili bez redovnih financijskih primanja, a nemaju potporu obitelji ili socijalnih institucija.

Veslački klub “Rama” aplicirao je projektom “Aktivni, zdravi, sretni!”. Cilj projekta je poticanje djece s područja općine Prozor-Rama na aktivno bavljenje sportom i zdrav način života od rane dobi. Udruga “Djeca nade” aplicirala je projektom “Gledajte, mi to možemo”.

Neki od aplikanata kao što je Fitness klub L-FIT prema odluci komisije nema kapaciteta za implementaciju projekta, Udruženje za poduzetništvo i posao “LINK” Mostar u dijelu definirane ciljne grupe ima predstavnike javnih i privatnih poduzeća, što nije u skladu sa smjernicama javnog poziva.

SRU “Rama u srcu” ima projekt koji nije prihvaćen, jer planirane aktivnosti uključuju ciljnu grupu koja nije sa područja općine Prozor-Rama, što nije u skladu sa smjernicama javnog poziva, dok predložene aktivnosti udruge “Eko plod” ne odgovaraju ukupnoj dužini
trajanja projekta. Udruga “Prometej.ba” nije imala potrebnu dokumentaciju.

Na javni poziv su se mogle prijaviti sve organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu s definiranim prioritetnim područjima i razvojnim ciljevima Općine Prozor-Rama. Podsjećamo, ReLOaD2 je regionalni projekt financiran od strane Europske unije (EU), a implementira ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH u suradnji sa lokalnim zajednicama.

Rezultati evaluacije se nalaze u prilogu:
Rang_lista_PROZOR-RAMA_final

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar