• OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA
  • OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA

OPĆINA PROZOR-RAMA ZA OBRAZOVANJE OD 2009. UKLJUČUJUĆI 2019. IZDVOJILA VIŠE OD 16, 5 MILIJUNA KM, OD TOGA POLA ZA PRIJEVOZ UČENIKA

U razdoblju 2009.-2019., uključujući i plan za 2019. godinu, Općina je u obrazovanje uložila 16.586.355,00 KM. Dio sredstava dobiven je dotacijama od strane HNŽ-a,  ali je najveći dio izdvojen iz općinskog proračuna.  Pola od toga je izdvojena za prijevoz učenika osnovnih i Srednje škole Prozor. Radi li to još ijedna općine u BiH i regiji?

Na području općine Prozor – Rama djeluje jedna srednja i šest osnovnih škola sa svojim područnim školama. Općina je osnivač srednje i pet osnovnih škola, dok je osnivač Osnovne škole Alije Isakovića Hercegovačko neretvanska županija.

Ustavne nadležnosti i zakonska rješenja koja utvrđuju raspored javnih prihoda u BiH i u FBiH, na poseban način su utvrdili nadležnosti županija za obrazovanje.

Županijama pripada i dio javnih prihoda po ovom osnovu. Provođeno je i ustavno odlučivanje o nadležnosti u oblasti obrazovanja i utvrđivanja kulturne politike, kojim je utvrđeno da, sukladno članku III.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, županije imaju sve nadležnosti koje nisu izričito povjerene federalnoj vlasti, a posebno za utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja.

Ni jedan državni ili entitetski propis iz oblasti obrazovanja ne daje obvezu jedinicama lokalne samouprave da reguliraju ili financiraju tu oblast. Jedinice lokalne samouprave nemaju osigurane javne prihode koji bi bili namijenjeni za financiranje prosvjete. Ipak, Hercegovačko-neretvanska županija je svojim aktima upitnog zakonskog uporišta, pokušala na općine prenijeti veliki teret financiranja ovih oblasti, uz minimalne, nedovoljne  dotacije novčanih sredstava.

Takav pristup HNŽ-a dokazan je kao nezakonit kroz presudu Županijskog suda Mostar od 11.7.2019. kojom je HNŽ-u naložena isplata 510.301,81 KM za 2013. godinu općini Prozor – Rama na ime plaćenih troškova prijevoza učenika i materijalnih troškova škola koje je HNŽ  prenijela na Općinu Prozor – Rama bez prenesenih sredstava.

U razdoblju 2009.-2019., uključujući i plan za 2019. godinu, Općina je u obrazovanje uložila 16.586.355,00 KM. Dio sredstava dobiven je dotacijama od strane HNŽ-a,  ali je najveći dio izdvojen iz općinskog proračuna.  Pola od toga je izdvojena za prijevoz učenika osnovnih i Srednje škole Prozor.

Gledajući pojedinačno po stavkama, najveći iznos namijenjen obrazovanju odnosi se na prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, i to 8.264.511,00 KM. Općina u cijelosti financira prijevoz svim učenicima osnovnih i srednjih škola, što samo djelomično refundira od Županije: po ovom osnovu je 199.620,00 KM uplaćeno za 2016. i 2017., a iznos od po 144.781,00 KM godišnje za 2018. i 2019. godinu.

Kako bi pomogla obrazovanje još od najranije dobi, Općina Prozor-Rama od 2014. godine roditeljima/starateljima djece koja kreću u prvi razred osnovne škole isplaćuje jednokratnu pomoć u iznosu od 250,00 KM kao pomoć za kupnju udžbenika. Učenicima se pomaže i pri realizaciji raznih projekata, odlascima na natjecanja, odlascima na školske ekskurzije i slično.

Da je obrazovanje od iznimne važnosti pokazuje i stavka u proračunu „Stipendiranje studenata“. Od 2009. godine do danas taj iznos se značajno povećao uzimajući u obzir da se do 2009. godine stipendirala manja grupa studenata. S vremenom se taj trend promijenio, sada se daje  mogućnost novčane potpore svim redovnim studentima čije je prebivalište u Prozoru-Rami i koji nisu korisnici drugih stipendija. Stipendije su za 2018./19.  isplaćene u mjesečnom iznosu od 150 KM za deset mjeseci akademske godine. U razdoblju 2009.-2019. u te namjene utrošeno je 2.222.850,00 KM proračunskih sredstava.

Objekti osnovnih i srednjih škola starije su gradnje i u njih je potrebno kontinuirano ulagati. Kroz ovo izvještajno razdoblje urađene su brojne sanacije i rekonstrukcije postojećih objekata, sanacije školskih vodosprema, te dogradnje objekata. Iznos proračunskih sredstava za ove namjene u navedenom razdoblju je 1.550.009,00 KM.

Uvođenjem novih strukovnih zanimanja u srednju školu bilo je potrebno proširiti postojeće kapacitete Srednje škole Prozor. Izgradnja novog dijela započela je 2015. godine  a zaključno s 2019. godinom za ovu namjenu  izdvojeno je ukupno 1.089.532,00 KM.

Vidljiv je veliki trud općinskog rukovodstva na čelu sa Načelnikom dr. Jozom Ivančevićem da ulaganjima u zdravstvo i obrazovanje poboljša stanje u  ovim djelatnostima. Sredstva koja se pribavljaju u općinskih proračun (dobrim dijelom kroz sudske postupke) ne idu samo u asfalt ili beton (kako neki zlonamjerni imaju običaj reći), već i u zdravstvo i obrazovanje, a svakako i u sport, kulturu, gospodarstvo, poljoprivredu, socijalnu skrb….

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar