Općine i gradovi tuže Federaciju BiH

U Čitluku je danas održana sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH na kojoj se razmatrao Nacrt strateških dokumenta čiju izradu podržava Kraljevina Švedska.
 

Na sjednici Predsjedništva donesena je Odluka da se pokrene tužba prema od strane SOGFBiH protiv Federacije BiH. 
Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin i načelnik Čitluka Ivo Jerkić istaknuli su je kako je 80 općina u Federaciji BiH samo u 2013. godini oštećeno za 18,2 milijuna KM po osnovi otplate duga prema MMF-u. 
Po Jerkićevim riječima, to je novac koji pripada lokalnoj samoupravi. 

– To su sredstva od PDV-a koja se trebaju vratiti općinama, a ne da se od tih sredstava prvo izmiruje inozemni dug, odnosno da mi vraćamo indirektno duge prema MMF-u – kazao je Jerkić u izjavi novinarima. 

– Mi nismo korisnici sredstava. Protuzakonito je da drugi uzimaju kredit, a da ga mi vraćamo – dodala je Travljanin.
Svoje nezadovoljstvo takvim ponašanjem viših razina vlasti izrazili su posebice i načelnici Konjica Emir Bubalo, Čapljin dr. Simljan Vidić i gradonačelnik Zenice Husejin Smajlović.

Savez općina i gradova FBiH je angažirao odvjetnika koji će ga zastupati po spomenutom pitanju te je uputio opomenu pred tužbu predsjedniku Federacije BiH, premijeru Federacije BiH i federalnom ministru financija. 

Na sjednici u Čitluku izvršena je i rotacija predsjednika i zamjenika Predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH. U iduće dvije godine dužnost predsjednika Skupštine obnašat će Ivo Jerkić, načelnik Čitluka, a funkciju zamjenika obnašat će Husejin Smajlović.
hercegovina.info

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar