Općinska inspekcija upozorava na nekontrolirano paljenje

Općinska inspekcija upozorava na nekontrolirano paljenje

Odsjek za inspekcijske poslove i komunalni red, sanitarno-komunalna inspekcija i inspekcija zaštite okoliša općine Prozor-Rama u obavijesti upozoravaju na opasnosti  nastale nekontroliranim paljenjem.

Poštovani mještani Općine Prozor-Rama

Svjedoci smo učestalih pojava paljenja otpada, trava i niskog raslinja na čitavom području općine, koje su prouzročile štetu na mnogim privatnim i javnim površinama i aktivirale 40 intervencija općinske vatrogasne službe u proteklom mjesecu, samo u slučajevima izmakle kontrole nad požarima.

Paljenje u užoj gradskoj zoni prouzrokuje nastajanje velike količine dima, dimniz zavjesa, koji utiče na kvalitetu zraka a naročito na zdravlje ljudi, osobito onih sa respiratornim smetnjama.

Općinski odsjek za inspekcijeske poslove obavještava sve one koji to čine ili namjeravaju činiti da je:

  • Zabranjeno paljenje otpada, trave i niskog raslinja u užoj gradskoj zoni koja je obuhvaćena regulacionim planom i to: od ulaza u grad do Unisa, gradskog stadiona, Meopotočja, Ogoja, do iznad crkve, do iznad Dola, do iznad Varoši prema Borovnici.
  • Izvan zone Regulacionog plana moraju se poduzimati mjere opreza i pojačane mjere protivpožarne zaštite, najavu i suglasnost vlasnika susjednih objekata i parcela.
  • Komunalni redari i općinska inspekecija pratit će stanje na terenu, poduzimati mjere i djelovati sukladno propisima.

Svako prekoračenje u kršenju navedenih općinskih propisa bit će prekršajno prijavljeno i sudski gonjeno, a što je kažnjivo u iznosi od 200 – 700 KM.

Šef Odsjeka za inspekcijske poslove

Zvonimir Faletar

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar