• Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu
 • Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo redovnu 27. sjednicu

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je danas, 28. ožujka 2023. godine, 27. redovnu sjednicu u vijećnici nove zgrade Općine Prozor-Rama. Nakon usvojenog Dnevnog reda i Izvatka iz zapisnika s prethodne sjednice, krenulo se s ostalim točkama. 

Koliko će novca dobiti politički subjekti Općinskog vijeća Prozor-Rama

 

Nakon što je usvojen Prijedlog Odluke o financiranju političkih subjekata u Općinskom vijeću Prozor-Rama, pred vijeće je stavljen Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Prozor-Rama.

Ovom odlukom se pokreće postupak izrade izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama, a razlog za pristupanje izradi izmjene i dopune Prostornog plana je potreba za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata.

Prijedlog je usvojen s 13 glasova ZA te 7  glasova SUZDRŽAN.

Pred vijeće su potom stavljena dva izvješća, ono o Izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za 2022. godinu te Izvješće o korištenju sredstava pričuve za 2022. godinu.

Prihodi i primici Općine Prozor-Rama za 2022. godinu su planirani u iznosu od 20.461.900,00 KM, od čega je do 31.12.2022. godine ostvareno 19.881.966,00 KM odnosno 97,17 %.

Porezni prihodi su planirani 3.167.200,00 KM, a ostvareni su u iznosu 3.015.470,00 KM što je 95,20 % u odnosu na planirano. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 11.533.100,00 KM, a ostvareni su 11.564.114,00 KM ili ostvarenje neporeznih prihoda od 100,27 %. Tekući transferi i donacije su planirane u iznosu od 841.600,00 KM, a ostvareni u iznosu 1.110.682,00 KM što je 131,97 %. Primici planirani su u iznosu 4.920.000,00 KM, a ostvareni 4.191.700,00 KM što je 85,20 % u odnosu na planirano.

Rashodi i izdaci Općine Prozor-Rama za 2022. godinu su planirani u iznosu 25.154.466,00 KM , od čega je do 31.12.2022. godine izvršeno 24.610.609,00 KM što je 97,84 % u odnosu na planirano.

Suficit iz 2021. godine iznosi 4.692.566,00 KM. Iz prethodno navedenih podataka o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za navedeno razdoblje vidljivo je da je ostvaren deficit u iznosu od 36.077,00 KM.

Kada je u pitanju korištenje sredstava pričuve, najviše je sredstava utrošeno za sljedeće stavke:

 • Usluge reprezentacije 60.111,00
 • Transfer za prijevoz učenika 44.353,00
 • Grant za školstvo i stručno usavršavanje 32.500,00
 • Potpora za izdavaštvo 31.000,00
 • Vjerske zajednice-projekti i događaji 29.978,00

Izvještaji su usvojeni sa 14 glasova ZA, 5 glasova PROTIV te 2 glasa SUZDRŽAN.

Izvješća o radu za 2022. godinu Općinskom su vijeću predali Općinsko javno pravobraniteljstvo, Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP i katastar nekretnina, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Odsjek za inspekcijske poslove i komunalni red, Jedinica za internu reviziju i Služba za javne nabave.

OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO: Sve parnice Općine Prozor-Rama u 2022. godini

 

Od navedenih izvješća sva su usvojena tijekom današnje sjednice.

Također, pred vijeće je stavljeno i Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2022.godini i naplati poreza.

U periodu 1.1. 2022 do 31.12 .2022. godine Povjerenstvo je zaprimilo 111 predmeta od kojih su svi riješeni i to : Pravna osobe (tvrtke, općina, ustanove, banke) 5 predmeta te  Fizičke osobe 106 predmeta.

Iznos procijenjenih predmeta je slijedeći: Pravna osobe i fizičke osobe 4.562.915,50 KM (5%= 228.145,77 KM)

Temeljem izvršenih procjena u periodu 01.01.2022-31.12.2022. godine uplaćeno je: Pravna osobe i fizičke osobe 100.863,00 KM

Posljednja točka dnevnog reda ostavljena je za pitanja i inicijative vijećnika

Vijećnik Ante Pavličević tražio je zaostale odgovore na postavljena pitanja s ranijih sjednica, vijećnik Mahir Bobar je zatražio odgovor na ranije postavljeno pitanje o načinu financiranja Domova zdravlja “Rama” i “Šćipe” te o tome je li istina da pacijenti nakon korištenja određenih usluga, odmah potom istu moraju platiti, točnije nadomjestiti potrošena sredstva kao što je infuzija. Odgovor je da se u hitnim slučajevima usluge ne naplaćuju, dok za usluge koje pacijent zatraži osobno bez sugestije liječnika postoji mogućnost plaćanja.

Vijećnik Hrvoje Šimunović uputio je pitanje o tome zašto nema izvještaja teniskog centra čiji se rad financira iz Proračuna općine te o brojnosti kadra Doma zdravlja “Rama”, a koji nije u skladu s propisanim standardima i normativima Federacije BiH.

Ravnateljica Doma zdravlja “Rama” kazala je da ti standardi i normativni jednostavno nisu dobri, odgovaraju samo većim sredinama i gradovima dok u manjim mjestima nisu realni. Ukoliko bi se poštivali standardi i normativi, općina Prozor-Rama npr. ne bi imala dežurnog liječnika, nego eventualno jednog tehničara i vozača.

Vijećnik Ivan Džalto upitao je o utrošenim sredstvima za OŠ “Marko Marulić” te je li u proceduri renovacija u školskoj sportskoj dvorani gdje su dobivena sredstva od Vlade HNŽ-a, 20 tisuća KM za zamjenu parketa. Iz Općine su potvrdili da je procedura u tijeku te da će se raspisati natječaj za izvođača.

Vijećnik Tomislav Džalto ponovno je uputio inicijativu o neradnoj nedjelji u općini Prozor-Rama te o tome postoji li mogućnost da općina Prozor-Rama uvede poticaj za pčelare, točnije 10 KM po košnici, obzirom da je onaj županijski 12 KM.

Vijećnica Biljana Glibo uputila je pitanje o billboard-ima za digitalno vanjsko oglašavanje, točnije zašto nisu u funkciji  te hoće li biti uplaćena sredstva Nakladi Alfa d.o.o. kao posredniku za nabavku besplatnih udžbenika.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing