Otvaranje pristiglih ponuda za izgradnju putova prema Perićima i Donjoj Vasti

Otvaranje pristiglih ponuda za izgradnju putova prema Perićima i Donjoj Vasti

Ured za koordinaciju projekata – PCU pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i općina Prozor-Rama raspisali su 29. 5. 2014. godine dva Javna natječaja za sljedeća dva projekta:
 
a) Rekonstrukcija lokalnog puta Gavranovica – Perići, projekt obuhvaća zemljane, betonske, asfalterske i ostale radove. Predviđena vrijednost radova iznosi 200.000,00 KM.

b) Rekonstrukcija lokalnog puta Donja Vast, projekt obuhvaća zemljane, betonske, asfalterske i ostale radove. Predviđena vrijednost radova iznosi 100.000,00 KM

Otvaranje pristiglih ponuda izvršiti će se danas u uredima Fondacije za Održivi Razvoj (Odraz) u Sarajevu s početkom u 12:15 i 13.15 sati.

Bitno je reći kako je do suradnje i realizacije projekta došlo potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Općine Prozor – Rama i Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (PCU) i potpisivanjem Sporazuma o realizaciji projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, potpisanog od Općine Prozor-Rama i Fondacije za održivi razvoj "Odraz".

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar