Otvorene prijave za ostvarivanje federalnih poticaja – ruralni razvoj

Otvorene prijave za ostvarivanje federalnih poticaja – ruralni razvoj

Počelo podnošenje zahtjeva za ostvarivanje federalnih poticaja – ruralni razvoj. Korisnici ove mjere moraju imati prebivalište na teritoriji FBiH, biti upisani u RPG i/ili RK, a ulaganje mora biti provedeno na PG ili pogonu za preradu, koji se nalazi na teritoriji Federacije BiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavijestilo je potencijalne korisnike da je počelo podnošenje zahtjeva za ostvarivanje podrške po modelu ruralnog razvoja u 2022. godini iz programa poljoprivrednih poticaja.

Ovaj model se odnosi na podršku za ulaganje u: poljoprivredne mašine i priključne uređaje, poljoprivrednu opremu na PG, rasplodnu stoku, izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata, legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanje višegodišnjih nasada, ulaganje putem Kreditne linije Razvojne banke i certificiranje organske proizvodnje.

Korisnici ove mjere moraju imati prebivalište na teritoriji FBiH, biti upisani u RPG i/ili RK, a ulaganje mora biti provedeno na PG ili pogonu za preradu, koji se nalazi na teritoriji Federacije BiH.

Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja obavještenja, mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave FBiH, odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Također, potrebno je da izvršiti uplatu federalne upravne takse u iznosu od 20 KM

Prihvatljiva i neprihvatljiva ulaganja
Informacije o općim i posebnim uvjetima, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti ulaganja, osnovnom i dodatnom iznosu podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva propisane su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ruralnog razvoja i njegovim izmjenama i dopunama.

Zahtjev se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, a prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u skladu sa realnim trenutnim tržišnim cijenama.

Ulaganje ostaje prihvatljivo za finansiranje, pod uslovom da se, u periodu od tri godine od dana isplate podrške, predmeti za koje je ostvarena podrška, zadrže u vlasništvu klijenta i budu u funkciji proizvodnje.

Rasplodna stoka mora imati odgovarajući dokument o porijeklu grla

Prihvatljiva su ulaganja u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i njihovu preradu u sektorima: mliječno i mesno govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, proizvodnja voća, povrća i cvijeća, vinogradarstvo, maslinarstvo, proizvodnja žitarica, uljarica, ljekovitog i aromatičnog bilja i gljiva, pčelarstvo i akvakultura.

Kod zaštite ruralnog okoliša – prihvatljiva ulaganja su u certificiranje organske proizvodnje. Kada je riječ o nabavci rasplodne stoke, ona mora imati odgovarajući dokument o porijeklu grla.

U okviru ovog modela prihvatljivi troškovi ulaganja su:

kupovina novih ili korištenih uvoznih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja starosti do pet godina, uključujući i troškove njihovog transporta, kupovina nove ili korištene uvozne poljoprivredne opreme starosti do sedam godina, uključujući i troškove njenog transporta, montaže, odnosno ugradnje, kupovina rasplodne stoke isključivo od pravnog lica ili iz uvoza, uključujući i troškove njenog transporta, izgradnja ili proširenje i opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje, odnosno prerade poljoprivrednih proizvoda,
podizanje višegodišnjih nasada, legalizacija građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, certificiranje organske proizvodnje.

Iznos se utvrđuje bez PDV-a, osim za fizička i pravna lica koja nisu porezni obveznici

Pod neprihvatljivim troškovima podrazumijevaju se: porezi, carinske, uvozne dažbine i ostale naknade državi, PDV s izuzetkom ulaganja, koja vrše fizička i pravna lica koja nisu obveznici, zatim nabavka poljoprivredne mehanizacije iz uvoza starije od pet godina, i opreme iz uvoza starije od sedam godina, bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi, troškovi konverzije, troškovi tečajnih razlika i naknada, troškovi poslova javne uprave (troškovi općeupravnih troškova, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plaće zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora), kupovina zemljišta i građevina, plaćanje u naturi i troškovi vlastitog rada, nabavka izvršena putem lizinga, nabavka osnovnih sredstava u okviru međunarodnih projekata, donacija i poklona, faktura sa ukupnim iznosom manjim od 50 KM.

Minimalna prihvatljiva vrijednost po klijentu, sa uključenim PDV-om, je 2.000 KM za fizička lica i obrte, odnosno 4.000 KM za pravna lica

Ovo se ne odnosi na certificiranje organske proizvodnje. Maksimalni iznos za tekuću budžetsku godinu sastoji se od zbroja osnovnih i dodatnih iznosa podrške za sve odobrene zahtjeve iz modela ruralnog razvoja, i ne može prelaziti:

150.000 KM za fizička lica, odnosno 700.000 KM za pravna lica i obrte, u okviru mjera za povećavanje konkurentnosti, odnosno
10.000 KM za sve klijente, u okviru mjere zaštite ruralnog okoliša

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Početni rok za podnošenje zahtjeva je danas, 16. lipnja, a krajnji je 5. kolovoza ove godine, osim za ulaganja financirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada je krajnji rok 1. kolovoza 2023. godine.

Foto: Ilustracija/Ramski Vjesnik

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar