Plaćaju li kućanstva neozbiljnost i kamate Javnog poduzeća Elektroprivreda HZ HB?

Plaćaju li kućanstva neozbiljnost i kamate Javnog poduzeća Elektroprivreda HZ HB?

Općina Prozor-Rama i Elektroprivreda HZ HB su često u sudskim sporovima. Ti sporovi su posljedica nepoštivanja zakona EP HZ HB koja ne isplaćuje zakonom predviđena sredstva općini Prozor-Rama za hidroakumulaciju Ramsko jezero iz kojeg dobiva električnu energiju.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata objavljenog u Sl. novinama F BiH Broj 57/09 i to čl. 1 stavak 3. propisano je:

„Naknada iz stavka (1) ovog članka procentualno se usklađuje sa svakim povećanjem, odnosno smanjenjem cijene električne energije koju utvrđuje Regulatorno povjerenstvo za električnu energiju FBiH  i primjenjuje se od dana povećanja odnosno smanjenja cijene električne energije.“

EP HZ HB uputila je apelaciju Ustavnom sudu BiH koja je odbijena i time je praktično završen bilo kakav spor

I USTAVNI SUD PRESUDIO: OPĆINA PROZOR – RAMA JE U PRAVU

Međutim, EP HZ HB i dalje ne uplaćuje zakonski obvezna sredstva nego svaki put akumulira kamatu i plaća nakon sudskih presuda

Kako apelacija nije prošla na Ustavnom sudu onda je upućen zahtjev Vladi Federacije BiH na preispitivanje Zakona.

Vlada FBiH je na 263. sjednici ocijenila da je odredba člana 1. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata jasna i da nema potrebe za davanjem autentičnog tumačenja, kako je to traženo inicijativom JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

Postavlja se pitanje na koji način EP HZ HB namakne sredstva za isplatu kamate? Vjerojatno kao i sve drugo plaćaju krajnji korisnici, odnosno kućanstva. Isto tako postavlja se pitanje hoće li netko iz uprave odgovarati zbog stvaranja dugovanja i svjesnog odugovlačenja plaćanja iako su sve zakonodavne i sudske institucije jasno kazale o Zakonu i njegovoj provedbi.

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar