Počela je distribucija premije osiguranja (markica) za 2018. godinu

Počela je distribucija premije osiguranja (markica) za 2018. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona 18.12.2017.godine  započinje redovitu distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/ knjižicu, izuzev djece do navršenih 18 godina života koja su oslobođena plaćanja participacije, odnosno premije osiguranja(markice) kao zamjene za participaciju.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

Razdoblje predviđeno za redovitu distribuciju premija osiguranja je od 18.12.2017.godine do 01.03.2018. godine.

Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2018. godini navršavaju 18 godina života premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Uplata premije osiguranja za 2018. godinu vrši se isključivo kod ustanova za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Osigurane osobe koje premiju osiguranja uplaćuju  jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju napraviti popis svih osoba za koje uplaćuju premiju osiguranja. Napravljeni popis fizičke osobe trebaju potpisati, a pravne osobe ovjeriti i potpisati.

Popis treba sadržati sljedeće informacije:

– Ime i prezime osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja;

– Matični broj (JMBG) osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar