Počela je distribucija premije osiguranja (markica) za 2018. godinu

Počela je distribucija premije osiguranja (markica) za 2018. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona 18.12.2017.godine  započinje redovitu distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu. Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/ knjižicu, izuzev djece do navršenih 18 godina života koja su oslobođena plaćanja participacije, odnosno premije osiguranja(markice) kao…

Pročitajte više