Počinje izgradnja kružnog toka u Prozoru

U općini Prozor-Rama danas je potpisan Ugovor za Rekonstrukciju magistralne ceste M16.2 i Ulice Kralja Tomislava u Prozoru – izgradnja kružnog toka na ulazu u Prozor (I faza zemljani radovi). Ugovor su potpisali načelnik Jozo Ivančević i Ivan Tabak, u ime firme Tabakplast d.o.o. Vrijednost Ugovora iznosi: 142.998,59 KM bez PDV-a.    
                 .
Natječaj je objavljen 16. 3. 2015. godine u Službenom glasniku BiH, broj 22, na stranici 22. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje istih bio je 27. 3. 2015. godine do 11.00 sati.
 
Tendersku dokumentaciju podignulo je trinaest firmi, od čega se njih jedanaest javilo na natječaj:
 1. „Pušina“ d.o.o. Grude
 2. „Tabakplast“ d.o.o. Tomislavgrad
 3. „HP Investing“ d.o.o. Mostar
 4. „Livnoputevi“ d.o.o. Livno
 5. „Roco-commerce“ Livno
 6. „Putovi“ d.o.o. Grude
 7. „KTM  Brina“ d.o.o. Posušje
 8. „GS Građenje“ d.o.o. Prozor
 9. „Izgradnja Tojaga“ Mostar
 10. „Zadrugar“ d.o.o. Mostar
 11. „Đogić“ d.o.o. Prozor
Inače, Vrijednost ukupnih radova za izgradnju kružnog toka iznosi cca. 1.300.000,00 KM. U tu cijenu je uračunata i eksproprijacija zemljišta i imovine koja se nalazi na prostoru predviđenom za rušenje (klaonice). Općina će ovaj projekt sufinancirati s cca. 200.000,00 KM.
 
Dana 22. 9. 2014. godine, načelnik Općine dr. Jozo Ivančević potpisao je s Filipom Vujevom, direktorom JP Ceste Federacije BiH, Sporazum o sudjelovanju u financiranju naknade za nekretnine koje su predmetom upravnog postupka izvlaštenja koji se vodi u Općini Prozor-Rama, a u svrhu rekonstrukcije magistralne ceste M-16.2 dionica Prozor-Jablanica u dužini cca km 30+900 do 40+800 na ulazu u Prozor (izgradnja kružnog toka). Predmet ovog Sporazuma je sudjelovanje potpisnika Sporazuma u financiranju na ime naknade za izvlaštenje nekretnina, a koje su Odlukom Općinskog vijeća Prozor-Rama, broj 01-06-1275/12 od 20. 04. 2012. utvrđene kao javni interes kako bi se mogla izvršiti rekonstrukcija magistralne ceste M-16.2 dionica Prozor-Jablanica na ulazu u Prozor (izgradnja kružnog toka – rekonstrukcija M-16 i ulice Kralja Tomislava).

Iz ovog Sporazuma vidljivo je kako su JP ceste Federacije BiH svojim Planom i Programom za 2014. godinu predvidjeli sredstva za eksproprijaciju nekretnina u iznosu od 150.000,00 KM, a Vlada FBiH, Programom investiranja dijela sredstava GSM licence za 2012. godinu Općini Prozor-Rama kao implementatoru odobrila sredstva u iznosu 400.000,00 KM za projekt: Rekonstrukcija raskrsnice M-16 i ulice Kralja Tomislava (izgradnja kružnog toka na ulazu u Prozor).

Da bi se uopće mogao potpisati ovaj Sporazum bilo je potrebno da Vlada FBiH donese Zaključak V, broj: 1300/2014 od 02. 07. 2014. godine kojim se daje suglasnost da se prilikom implementacije projekta Rekonstrukcija raskrsnice M-16 Ulice kralja Tomislava (izgradnja kružnog toka na ulazu u Prozor) implementator Općina Prozor-Rama, odobrena sredstva mogu investirati za svrhe eksproprijacije zemljišta i objekata te financiranje izvođenja radova.

JP Ceste se obvezuju sudjelovati u financiranju na ime dijela naknade za izvlaštenje nekretnina s novčanim sredstvima u iznosu od 150.000,00 KM, a ostatak će financirati Općina Prozor-Rama te će dio novca biti utrošen u izvođenje radova.

Ovim Sporazumom stvoreni su svi preduvjeti za eksproprijaciju zemljišta kako bi se moglo krenuti s radovima na izgradnji prijeko potrebnog kružnog toka na ulazu u grad.
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing