“POD LUPOM”: Preliminarni izvještaj o dugoročnom promatranju Općih izbora 2022. godine

“POD LUPOM”: Preliminarni izvještaj o dugoročnom promatranju Općih izbora 2022. godine

Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ danas je održala konferenciju za medije na kojoj je predstavila Preliminarni izvještaj dugoročnog promatranja izbornog procesa uoči Općih izbora 2022. godine za period od 25. 7. do 25. 9. 2022. godine, a koji se odnose na rad izborne administracije i zabilježene izborne nepravilnosti.

U okviru promatračke misije Koalicije „Pod lupom“ zabilježene su ukupno 1202 izborne nepravilnosti i 99 propusta u radu ili kršenja rokova od strane lokalnih izbornih komisija. Analiza svih pristiglih prijava (ne računajući plaćenu kampanju kada to Izbornim zakonom BiH nije dozvoljeno), pokazuje da se najveći broj prijava odnosi na sljedeće političke subjekte: SNSD (166), SDA (158), SDP BiH (71), HDZ BIH (56) i SDS (28).

Najviše zabilježenih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu, zabranjenu kampanju prije zvaničnog početka, ukupno 484 slučaja. Najveći broj prijava preuranjene izborne kampanje prema političkim subjektima se odnosi na: SDA (65), SNSD (50), SDP BIH (41), PDP (20) i Naša stranka (16).

Zloupotreba javnih resursa je zabilježena u 384 slučaja, a rad službenika u kampanji u 99 slučajeva. Najveći broj prijava ove vrste nepravilnosti prema političkim subjektima se odnosi na: SNSD (109), SDA (81), HDZ BiH (38), SDP BiH (36) i Stranka za BiH (18). Za ove izbore zabilježeni su i različiti primjeri uvođenja u prava različitih kategorija i/ili davanja jednokratnih oblika pomoći stanovništvu po različitim osnovama: jednokratne novčane pomoći penzionerima, osobama sa invaliditetom, civilnim žrtvama rata, korisnicima boračke naknade, podjela paketa osnovnih životnih namirnica, pomoći mladima, a sve sa realizacijom isključivo do 2. listopada.

Pristranost u medijskom izvještavanju je zabilježena u 58 slučajeva u 29 općina i gradova

Radi se o slučajevima gdje mediji u svojim sadržajima uglavnom pozitivno ili uglavnom negativno izvještavaju o određenim političkim subjektima, te prenošenje neprimjerenog govora funkcionera ili kandidata na izborima.

Neprimjeren govor u kampanji zabilježen je u 45 slučajeva u 23 općine i grada. Većina slučajeva odnosi se na izrazito neprimjeren govor ili netrpeljivost po osnovu političke pripadnosti gdje se posebno na društvenim mrežama, putem botova i lažnih profila ulaže mnogo napora u defamaciju protivničkih kandidata.

Iako nezakoniti, pritisci na birače i kupovina glasova su zabilježeni u 27 slučajeva

Ovi slučajevi se odnose na navode o nuđenju novca u zamjenu za glas ili pritiske na zaposlene u javnim poduzećima. Glasine o kupovini glasova zabilježene su u 18 općina i gradova, a ono što zabrinjava je situacija na terenu prema kojoj su dogovori o kupovini glasova općeprihvaćeni i da građani ne zaziru od prodaje glasova, kao niti da postoji razumijevanje da su ovakve pojave zapravo krivična djela.

Istovremeno, građani koji prijave ove slučajeve, zbog bojazni od odmazde u lokalnim sredinama, odbijaju javno govoriti o ovome ili isto prijavljivati nadležnim organima. Dodatno, za Opće izbore 2022. godine građani i građanke su u par desetina slučajeva prijavili nepravilnosti koje se uglavnom odnose na napadna djelovanjem aktivista u pokušajima da saznaju za koga će građanin glasati što je protumačeno i shvaćeno kao pritisak na birače i zloupotrebe podataka sa brojevima telefona od strane političkih stranaka u istu svrhu.

Zabilježeno je i 55 slučajeva trgovine mjestima u biračkim odborima u 36 različitih općina i gradova

Uvidom u listu ovjerenih političkih subjekata za učešće na predstojećim Opštim izborima, nastavlja se trend širom BiH gdje se određeni broj političkih subjekata prijavljuje i ovjerava za učešće na izborima u osnovnim izbornim jedinicama u kojima nemaju nikakvo djelovanje, općinski odbor, službene prostorije niti se planiraju ozbiljno nadmetati u izbornoj utrci, što može upućivati na zaključak da se to radi sa namjerom da se ostvari trgovina mjestima u biračkim odborima.

Iako je i u ranijim izbornim ciklusima Koalicija „Pod lupom“ redovno prijavljivala zabilježene slučajeve trgovine mjestima u biračkim odborima, ohrabreni izmjenama Izbornog zakona BiH kojim se ista izričito zabranjuje, do objave ovog Izvještaja Koalicije je CIK BiH podnijela inicijative za pokretanje postupka za ova kršenja Zakona u 6 različitih osnovnih izbornih jedinica (Vitez, Jablanica, Tešanj, Ilidža, Maglaj i Čajniče).

Do objave ovog izvještaja, izrečena je i prva sankcija za ovo kršenje Zakona i to po prijavi za trgovinu mjestima u biračkom odboru u Jablanici

U oba slučaja izrečene su novčane sankcije za političke subjekte koji su učestvovali u zloupotrebi prava na učešće u radu biračkog odbora (od 4.000 KM), te sankcije za lica koja su imenovana u biračke odbore (1.000 KM novčana sankcija i zabrana rada u organima za provođenje izbora u periodu od 4 godine). Za prijavljene slučajeve trgovine mjestima koji se odnose na osnovne izborne jedinice Vitez i Čajniče CIK BiH je donijela zaključke o obustavljanju postupka. Odluke nisu pravosnažne obzirom da se mogu izjaviti žalbe Sudu BiH.

Kada je u pitanju analiza rada lokalnih izbornih komisija, njih 39 je kršilo propisane rokove

Šest lokalnih izbornih komisija nisu u zakonskom roku (do 17.9.2022.) izvršile određivanje lokacija biračkih mjesta i dostavile ista rješenja CIK BiH, a u 34 opštine i grada,  lokalne izborne komisije nisu završile obuke za članove biračkih odbora u zakonom predviđenom roku do 25. 9. 2022.

Promatrači koji su prisustvovali obukama su iste ocijenili uglavnom sa ocjenom „vrlo dobro“. Nažalost, pojedine lokalne izborne komisije ne shvaćaju ozbiljno ovaj segment izbornog procesa s obzirom na to da Koalicija „Pod lupom“ ima saznanja da su se na obukama prilikom testiranja kandidatima za članove biračkih odbora čitali točni odgovori kako bi svi položili predviđeni test.

U trenutku objave ovog Izvještaja, samo lokalna izborna komisija u Općini Centar Sarajevo ne djeluje u punom sastavu, ali neophodno je spomenuti i da u 9 sedmica dugoročnog promatranja 12 različitih lokalnih izbornih komisija djelovalo je privremeno u nepotpunom sastavu.

Promatrači Koalicije „Pod lupom“ su zabilježili da je lokalnim izbornim komisijama uloženo 21 prigovor na izborni proces u 9 općina i gradova

Uloženi prigovori uglavnom se odnose na ždrijebanje za dodjelu pozicija političkim subjektima u biračkim odborima, te na rješenja o imenovanja članova biračkih odbora. Centar za birački spisak nije dostupan samo u Općini Ključ.

Sve zabilježene ili Koaliciji prijavljene nepravilnosti će, kao i u ranijim izbornim ciklusima, biti dostavljene nadležnim organima na postupanje i/ili kao informaciju.

Dodatno, radi informiranja javnosti o izbornim nepravilnostima, Koalicija „Pod lupom“ je pripremila online alat “Mapa izbornih nepravilnosti” koja će javnosti i zainteresiranim stranama dati uvid u tok izbornog procesa u BiH kroz same prijavljene, odnosno zabilježene nepravilnosti.

https://mapaizbornihnepravilnosti.podlupom.org/

Koalicija „Pod lupom“ je pozvala političke subjektima da poštuju izborna pravila i izbornu šutnju

Svim političkim subjektima je tada zabranjeno učešće u javnim političkim aktivnostima, kao što su skupovi, utjecaj na birače putem materijala na biračkom mjestu ili oko njega, kao i utjecaj na birače putem svih vrsta sredstava komunikacije. Pozvani su i mediji da ne izvještavaju o aktivnostima koje se odnosi na izbornu kampanju. Građane su ohrabrili da izađu na izbore jer je to najbolji način da spriječe izborne prevare i ne dozvole da neko drugi zloupotrijebi njihov glasački listić.

Iz Koalicije „Pod lupom“ su pozvali građane da prijave sve uočene nepravilnosti Koaliciji „Pod lupom“ putem besplatnog broja 080 05 05 05, obrasca ‘Prijavi izbornu nepravilnost’ na našoj web stranici www.podlupom.org ili putem naših društvenih mreža.

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing