POJAŠNJENJA VEZANA ZA PRORAČUN OPĆINE PROZOR – RAMA ZA 2019. GODINU

POJAŠNJENJA VEZANA ZA PRORAČUN OPĆINE PROZOR – RAMA ZA 2019. GODINU

U svom tekstu objavljenom na jednom lokalnom Internet  portalu, Općinski odbor HDZ-a BiH Prozor – Rama iznio je nekoliko tvrdnji koje mogu dovesti do obmane i dezinformiranja građana ove općine, te ćemo ukazati na stvarne činjenice po osnovu izvršenja proračuna općine Prozor – Rama za 2019. godinu.

Na grupi konta Tekući transferi pojedincima (to je naziv grupe konta po službenom kontnom planu) knjiže se isplate za:  Isplate stipendija, Transfer za prijevoz učenika, Potpora pri upisu djece u 1. razred O.Š., Alternativni smještaj,  Jednokratna novčana pomoć za novorođene bebe. Za sve navedene namjene utrošeno je  1.251.274,00 KM. Sve te stavke su bile planirane Proračunom i odobrene od Općinskog vijeća.

Na grupi konta Tekući transferi neprofitnim organizacijama  knjiže se isplate za:  Gradska knjižnica (plaće i materijalni troškovi), Nevladine udruge i projekti mladih,  Crveni križ (plaće, humanitarne akcije, akcije darivanja krvi), Centar za socijalni rad (plaće i materijalni troškovi), Centar za osobe s posebnim potrebama (plaće i materijalni troškovi), Dom zdravlja (stanica hitne pomoći, hemodijaliza), Dom zdravlja (nabava opreme), Dom zdravlja (namjenski transfer od Ministarstva zdravstva), Dječji vrtić (plaće i materijalni troškovi – dio), Udruge proistekle iz rata, Vatrogasno društvo, Humanitarne aktivnosti vjerskih zajednica, Transferi za političke stranke, Pomoć za udruge umirovljenika. Za sve te namjene isplaćen je ukupan iznos od  2.132.171,00 KM.

Na grupi konta Subvencije javnim poduzećima knjiže se isplate za: Radio Rama (plaće i materijalni troškovi), Zajednička komunalna potrošnja Vodograd, Agencija za lokalni razvoj (plaće i materijalni troškovi, dijelom i projekti), Javni prijevoz (za nabavu opreme), Javni prijevoz (za uspostavu poslovnog sistema), Transfer za kulturu.  Za ove namjene isplaćen je iznos od 1.494.700,00 KM.

Kapitalni transferi i kapitalni izdaci ostvareni su u iznosu od ukupno 11.223.674,00 KM. Na sjednici Općinskog vijeća dana 25.02.2020. uz Izvješće o utrošku proračunskih sredstava vijećnicima su iznesena obrazloženja po svim kontima na  kojima je evidentirano više vrsta radova. Na cijeli proračun vijećnici HDZ-a BiH nisu imali nikakvih većih primjedbi. Također je važno napomenuti da su sve proračunske stavke odobrene od vijećnika Općinskog vijeća tijekom planiranja, da se o tijeku utroška sredstava Općinsko vijeće upoznavalo svaka tri mjeseca kroz posebna izvješća, te da je na kraju prihvaćen i njihov utrošak.

Za stavke koje su posebno napomenute, kao što je gradski stadion, u spomenutom priopćenju se pokušava reći da se opet radila neka sanacija, što je samo djelimično točno jer se radila i izgradnja nove svlačionice, a za sve je tijekom 2019. plaćeno  103.521,00 KM.

Za izgradnju i održavanje lokalnih putova, kojih je na području općine jako puno (370 kilometara) utrošeno je 2.940.594,00 KM. Za sve ove radove (kao i za ostale nabave), provođene su procedure javnih nabavki, biran najpovoljniji ponuđač, te plaćeni oni radovi koji su bili tehnički zadovoljavajući. Na sjednici je obrazložena ova pozicija po pojedinim putnim pravcima. Jesu li ti putni pravci bili značajniji, ili nisu (kako tvrde autori članka), najbolje znaju žitelji naselja kod kojih su se izvodili radovi.

Iznos od 290.260,00 KM, koji je utrošen u izgradnju i renoviranje seoskih dvorana i igrališta, kao i iznos 420,000,00 KM potrošen za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulturne baštine, vjerskih i pratećih objekata, također je obrazložen na sjednici Općinskog vijeća. Riječ je izgradnji dvorane za potrebe Mjesne zajednice Gračac, izgradnji dječjeg stadiona Trišćani (Gračac), uređenje stadiona na Mluši. Kod vjerskih i pratećih objekata riječ je o radovima u Župi Rumboci (radovi vezani za groblje i crkvu), zatim Župi Gračac (groblja sa mrtvačnicama), Župi Uzdol (obnova interijera), te Medžlis Islamske zajednice (uređenje dvorišta) i projekt Udruge Pro krug vezan za kulturnu baštinu. Svi projekti, posebno seoska groblja sa mrtvačnicama,  su namijenjeni zadovoljavanju veoma važnih potreba stanovništva.

Uz ove informacije o izvršenim utrošcima  navodimo da je u 2019. godini ostalo neutrošeno 8.312.559 KM, te su ta sredstva kao suficit prenesena za korištenje u ovoj 2020. godini.

Još jednom napominjemo da Općinski Načelnik daje Općinskom vijeću  tromjesečna izvješća o izvršenju proračuna kroz koja vijećnici prate izvršavanje pojedinih stavki proračuna. Sve stavke u proračunu bile su odobrene od vijećnika i u planiranju i u izvještavanju. Na sjednici Općinskog vijeća 25.2.2020. osim Izvješća o izvršenju proračuna za cijelu 2019., koje je vijećnicima dostavljeno šest dana prije sjednice, iznesena su i pojašnjenja od strane Općinskog Načelnika te pomoćnika Načelnika i šefa odsjeka za financije, čime su vijećnici mogli steći saznanja o svim pojedinačnim izdacima prošlogodišnjeg Proračuna Općine.

Prozor, 27.2.2020.                                         Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing