Pokazatelji upućuju da općina Prozor-Rama mora imati novi, suvremeni i vrlo ambiciozan pristup turizmu

Pokazatelji upućuju da općina Prozor-Rama mora imati novi, suvremeni i vrlo ambiciozan pristup turizmu

Imajući na umu turističke trendove u svijetu i BiH, turizam kao značajan gospodarski izvozni proizvod koji pruža velike mogućnosti za upošljavanje lokalnog stanovništva, Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije pripremila je opsežnu Informaciju o stanju turizma u općini Prozor-Rama.

Općina Prozor-Rama posjeduje raznolik i očuvan prirodni i kulturni turistički potencijal što je veliko bogatstvo koje se mora očuvati i zaštiti kako bi u dugoročnom vremenskom razdoblju pridonosio razvoju turizma.

Povezivanjem djelatnosti turizma, poljoprivrede, tradicijskih obrta odnosno poticanja alternativnih proizvodnji i zanimanja na obiteljskim gospodarstvima moguće je stvoriti specifičnu ponudu kroz koju mogu oživjeti ruralna područja i smanjiti se nezaposlenost ruralnog prostora.

Sve upućuje na to da općina Prozor-Rama mora imati novi, suvremeni i vrlo ambiciozan odnos prema ovoj oblasti.

“Potrebno je nastaviti planski podržavati programe i projekte koji su usmjereni ka daljnjem razvoju turizma, a sve s ciljem podizanja ukupne turističke ponude naše općine na višu razinu. Neophodno je nastaviti izgradnju infrastrukture u urbanom, ali i u ruralnom dijelu općine, kako bi se turističkim radnicima pomoglo u njihovoj teškoj borbi za posjetitelje i potrošače”, kaže Josip Juričić, šef Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije.

Juričić ističe kako u suradnji Agencije za lokalni razvoj i Turističke zajednice HNŽ nisu postignuti nikakvi rezultati, stoga je neophodno osnažiti sadašnji Ured za turizam pri Agenciji.

U samom središtu turističke ponude je Ramsko jezero, stoga bi zadaća svih onih koji mogu tome doprinijeti bila utvrditi stabilnu razinu jezera tijekom ljetnih mjeseci.

Više o spomenutim projektima, ali i onome na čemu općina Prozor-Rama mora poraditi, pročitajte u nastavku detaljno pripremljene Informacije.

Stanje u oblasti turizma

Kao i mnoge druge oblasti, i turizam u BiH, napose u Federaciji BiH, ima neuređen zakonodavni okvir. Ustav FBiH je utvrdio da oblast turizma ima podijeljenu, odnosno zajedničku nadležnost između federalne i županijskih razina.

Presudom Ustavnog suda FBiH iz 2014. godine utvrđeno je da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u FBiH (Sl.novine FBiH br:19/96 i 28/03) nije suglasan sa Ustavom FBiH. Zakon je, nakon prijelaznog perioda od 6 mjeseci, konačno prestao važiti 03.01.2015.

Nakon te presude, otpočeo je proces izrade novog Zakona, usuglašenog sa Ustavom FBiH. Od Vlade FBiH utvrđen je nacrt novog Zakona i prihvaćen od Parlamenta FBiH još 2016. godine. Do sada nije utvrđen prijedlog novog Zakona, te je ta oblast do danas neregulirana na federalnoj razini.

Zakonodavni okvir iz oblasti turizma neuređen i kočnica turističkom razvoju

HNŽ/K donijela je svoj Zakon o turističkoj djelatnosti (Narodne novine HNŽ/K br: 3/11), kao i Zakon o turističkim zajednicama i unaprjeđenju turizma u HNŽ/K (Narodne novine HNŽ/K br: 6/00). Na području HNŽ/K djeluje Turistička zajednica HNŽ/K koja je ustanovljena temeljem federalnog zakona koji je u međuvremenu proglašen suprotnim Ustavu FBiH. Postojeći propisi o turističkim zajednicama prepoznaju samo turističku zajednicu županija i ne otvara mogućnost da se u općinama i gradovima formiraju te institucije.

Skupština Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) na sjednici krajem 2021. godine raspravljala je i o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama u HNŽ, te je uz dosta amandmana odlučeno da se izjašnjavanje obavi na nekoj narednoj sjednicu Skupštine. Zakonskim prijedlogom omogućeno da se reaktiviraju turističke zajednice koje su svoj rad zamrznule 2003. godine kao posljedicu Izmjena i dopuna federalnog Zakona koji je presudom Ustavnog suda stavljen izvan snage. Ovim zakonskim prijedlogom omogućiti će se ponovno aktiviranje ranijih i formiranje novih turističkih zajednica koje u to vrijeme nisu postojale.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar