Popis Kliškog sandžaka iz 1550.: Čifluk Ivana i Šimuna, sinova Raljinih u selu Varvara

Popis Kliškog sandžaka iz 1550.: Čifluk Ivana i Šimuna, sinova Raljinih u selu Varvara

Čifluk Ivana i Šimuna Raljinih, pripada Rami. U starom defteru je upisano da je to baština Varkovića u selu Varvara. Sada kada je vršena kontrola ustanovljeno je da je spomenuti Ivan umor, a da je navedeni Šimun ustvari sin umrlog Ivana, da je u starom defteru pogrešno upisan kao njegov brat, pa je njegov dio kooji je uživao prenesen na sina mu Šimuna. Kasnije je spomenuti Šimun prešao na islam i nazvan imenom Bali. Tako su stvarno zemlje navedene baštine Varkovića u posjedu spomenutog Balije.

Tumač pojmova

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar