Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova Rame iz1880. godine

Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova Rame iz1880. godine

Austro-Ugarska Monarhija je, u sklopu organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini, uspostavila i geodetsku službu sa zadatkom organiziranja premjera teritorija Bosne i Hercegovine, uspostave katastra zemljišta i izrade kartografske podloge teritorija Bosne i Hercegovine. Katastarski premjer izvršen je od 1880. do 1884. godine. Izrađeni su katastarski planovi koji se i danas koriste za održavanje zemljišnih knjiga. Za katastarski premjer korištena je Instrukcija za katastarski premjer Bosne i Hercegovine iz 1880. godine. (Instruction für die Katastral-Vermessung Bosnien und Herzegovina 1880). Navedene godine urađen je Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova (Verzeichniss der Wohngebäude und ihrer Wohnbestandtheile). Godine 1883. urađen je Protokol parcela (Parzellen-Protokoll). Originali se čuvaju u Ratnom arhivu u Beču (Kriegsarchiv Wien).

U kotaru Prozor popisano je 13 općina s pripadajućim selima i zaselcima te gradom Prozorom. Općina Doljani sastojala se od mjesta Meopotočje, Parcani, Ravnica, Slatina i Trišćani; Donja Vast od mjesta Krančići i Uzdol; općina Duge s mjestom Lug; općina Kopčići; zatim Lapsunj od mjesta Družinovići, Jaklići, Ripci i Šlimac; Lizoperci od mjesta Grevići, Heljdovi, Hudutsko, Klek, Kućani, Tošćanica i Ustirama; Orašac od mjesta Smojnik i Višnjani; Podbor od mjesta Mluša, Ploča i Sopot; Proslap od mjesta Kovačevo Polje, Proslap i Šćit; Prozor od mjesta Blace, Dobroša i Gmići; Sovići od mjesta Gorica, Paroš i Škrobućani; Šćipe od mjesta Here, Ivanci, Kute, Ljubunci i Pajići; te općina Varvara s mjestom Rumboci.

 

Donosimo popis iz 1880. godine za cijeli tadašnji kotar Prozor.

 

Blace

Mjesto Vlasnik Stambena zgrada
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Bez kata S katom Dijelovi zgrade
Blace Andričić Anto Blace 4 1 1 . 2
Blace Brizar Mato Blace 2 1 1 . 1
Blace Bagarić Pero Blace 3 1 1 . 1
Blace Balić Ahmed Blace 12 1 1 . 2
Blace Ćurić Martin Blace 1 1 1 . 1
Blace Ćurić Boško Blace 9 1 1 . 2
Blace Hubjar Sali Blace 8 1 1 . 2
Blace Karman Alija Blace 10 1 1 . 2
Blace Karman Ibro Blace 11 1 1 . 2
Blace Karman Alija Blace 14 1 1 . 2
Blace Marić Ivan Blace 13 1 1 . 1
Blace Petrović Jozo Blace 5 1 1 . 1
Blace Petrović Pero Blace 7 1 1 . 1
Blace Spaić Marko /!/ Blace 15 1 1 . 2
Blace Zadro Mateša Blace 6 1 1 . 2

 

[1] Verzeichniss der Wohngebäude und ihrer Wohnbestandtheile, Wohnungs-Verzeichnisse des Bezirkes Prozor, Anzahl der Gemeinden 46, Prädiums 2, KVII m 46-4-510 S; Parzellen-Protokoll für Zone 30, 31, Kolonne XVII, Sektion 14, Sechszehntel c/4, Kreis Travnik, Bezirk Prozor. Usp. Kriegsarchiv Wien [Ratni arhiv u Beču].

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing