• Potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama
  • Potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama
  • Potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama
  • Potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama

Potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama

Potpisan Ugovor za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama. Ovim Ugovorom-Okvirnim sporazumom  predviđeno je asfaltiranje i sanacija slijedećih dionica: Proslap-Kozo, Orašac-Izlaz, Papci-groblje, Šćipe-Kute, u naseljima Sopot, Ometala, Ćališi, dionice gdje se izvode radovi na vodovodu te ostali cestovni pravci.

U ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine  u općini Prozor-Rama u uredu načelnika  upriličeno je potpisivanje Ugovora za sanaciju i asfaltiranje lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama. Ugovor su potpisali  načelnik općine dr. Jozo Ivančević i Tomislav Vrdoljak zastupnik direktora firme “Livnoputovi”.

Ovim Ugovorom – Okvirnim sporazumom reguliraju se prava i obveze ugovornih strana u svezi sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama, nakon provedenog Otvorenog postupka javne nabave radova i Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Cijena izvođenja pojedinačnih radova sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i ulica na području općine Prozor-Rama članka 1. Ovog ugovora, prilikom sklapanja pojedinačnog ugovora ugovarat će se u fiksnim i nepromjenjivim iznosima, po pojedinačnim cijenama iz dostavljene i prihvaćene ponude-troškovnika.
Maksimalna vrijednost radova koji se mogu ugovoriti na temelju ovog Okvirnog sporazuma bez uračunatog PDV-a iznosi: 2.900.000,00 KM, odnosno s uračunatim PDV-om 3.393.000,00 KM.

Ovim Ugovorom-Okvirnim sporazumom  predviđeno je asfaltiranje i sanacija slijedećih dionica:
Proslap-Kozo, Orašac-Izlaz, Papci-groblje, Šćipe-Kute, u naseljima Sopot, Ometala, Ćališi, dionice gdje se izvode radovi na vodovodu te ostali cestovni pravci.

Ovaj Okvirni sporazum se zaključuje na razdoblje od 1 (jedne) godine od obostranog potpisa ugovora, odnosno do utroška novčanih sredstava predviđenih za predmetne radove.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing