Poziv Agenciji za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH da reakreditiraju sveučilišta

Poziv Agenciji za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH da reakreditiraju sveučilišta

Erasmus+ program razmjene su koristile tisuće studenata iz BiH. Vjerujemo da ste upoznati sa blokadom rada Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH. Rukovodstvo i članovi bh. ogranka Erasmus Student Network (ESN), jedne od najvećih međunarodnih studentskih organizacija u svijetu, pozivaju odgovorne da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH što prije pristupe reakreditaciji sveučilišta u BiH i riješe krizu koja bi najviše pogodila studentsku populaciju u BiH.

Kao organizacija koja u svom članstvu okuplja bivše i trenutne Erasmus studente iz BiH, ali i strane Erasmus studente koji trenutno studiraju u BiH, skrećemo pozornost na potencijalno katastrofalne posljedice koje bi ova blokada mogla imati za studentice i studente u BiH. Povrh svega, naši profesori neće biti u mogućnosti da preko europskih programa stječu nova znanja koja bi prenosili na svoje studente.

Isključenje iz Erasmus+ programa i prestanak važenja sveučilišnih diploma u EU su posljedice kakvima visoko obrazovanje u postratnoj BiH još nije svjedočilo. Posebno smo zabrinuti zbog upozorenja iz EU Delegacije u BiH da ukoliko do 31. ožujka ne dođe do reakreditacije šest sveučilišta kojima je akreditacija već istekla, ova sveučilišta bi mogla biti isključena iz Erasmus+ programa.

Napominjemo da je Erasmus+ program jedan od najznačajnijih i najbitnijih akademskih programa koji najboljim i najaktivnijim studentima i studenticama iz BiH daje priliku da uz izdašne stipendije studiraju na najprestižnijim europskim sveučilištima. Ulaganjem u naše studentice i studente, mi ulažemo u budućnost BiH. Kako do blokade  ne bi došlo, kao predstavnici Erasmus Student Network BiH od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH zahtijevamo da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH pristupe reakreditaciji sveučilišta koji su za taj proces već aplicirali.

Agencija za visoko obrazovanje BiH nije mjesto etničkih i političkih prepucavanja, već nezavisna institucija koja ne smije djelovati po političkom diktatu, već treba raditi na osiguranju besprijekornih obrazovnih standarda na visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji. Od Upravnog odbora Agencije očekujemo da rade posao za koji ih poreski obveznici BiH plaćaju, a za koji ih je prema odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH izabrala Parlamentarna skupština BiH. Smatramo da blokada procesa akreditacija predstavlja izravni udar na obrazovanje u BiH. Uništavati edukaciju u jednoj zemlji znači uništavati njenu budućnost. Erasmus Student Network AISBL Rue Joseph II 120 – 1000 Brussels – BELGIUM www.esn.org

Pozivamo Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje BiH da što prije ispuni preostale uvjete za punopravno članstvo u Europskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Istovremeno pozivamo i naše kolegice i kolege iz studentskih asocijacija širom BiH da dignu svoj glas i pridruže se našem pozivu za osiguranjem kvalitetnog visokoobrazovnog sistema i ostanka u Erasmus+ programu. Kroz ovaj program Europske komisije je do sada prošlo na hiljade studentica i studenata iz BiH koji znanje stečeno u EU vratili u BiH. Želimo nastaviti taj proces!

Erasmus Student Network BiH

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing