Poziv za prijedloge projekata neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama

Poziv za prijedloge projekata neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.
 
Fondacija Mozaik u suradnji sa 31 općinom u BiH podržava rad Omladinskih banaka Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Brod, Cazin, Goražde, Kladanj, Konjic, Lopare, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Živinice, Modriča, Mrkonjić Grad, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šipovo, Zavidovići i Žepče.
Omladinskom bankom Prozor-Rama uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Prozor-Rama upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i educirani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o financiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama.

Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama
Fond za projekte mladih u 2014. godini iznosi 11.250 KM koji zajednički osiguravaju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općine Prozor-Rama.
Omladinska banka Prozor-Rama ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 5.3. do 15.4.2014. godine.

Tko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci Prozor-Rama?
• Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta) koji žive na području općine Prozor-Rama;
• Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uvijete života mladih u sredini u kojoj žive;
• Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.

Šta Omladinska banka podržava?
• Projekte koji se realizuju na području općine Prozor-Rama i imaju za cilj jačanje suradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način;
• Originalne, zanimljive i korisne projekte koje potiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;
• Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine;
• Posebno podržavamo projekte iz oblasti: informiranje mladih i participacija; omladinski rad i organiziranje; zdravstvena zaštita; socijalni položaj; omladinsko poduzetništvo; kultura i obrazovanje; mobilnost i slobodno vrijeme mladih, te zaštita životne sredine.
• Prihvaćamo prijedloge projekata koji:-imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije;-imaju određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;-ispunjavaju kriterije (tko/šta) za podršku iz fonda Omladinske banke;-imaju jasno definiran  i točan budžet;-su predati prije isteka roka za prijavljivanje.

Šta Omladinska banka ne podržava?
• Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruženja, političkih partija i javnih institucija;
• Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promoviraju alkohol, droge ili nezdrav način života;
• Plaće i honorare za članove neformalne grupe koji realizuju projekat;
• Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traženog iznosa od Omladinske banke;
• Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već financirani od Fondacije Mozaik i Općine Prozor-Rama.

Koliki je maksimalni iznos podrške Omladinske banke Prozor-Rama po projektu?
• Omladinska banka Prozor-Rama će podržavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!
• Neformalna grupa mora osigurati od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani, materijal ili usluge) za projekat u najmanje istom iznosu koji traži od Omladinske banke Prozor-Rama.

Kako, kome i kada podnijeti prijedlog projekta?
• Zainteresirani mladi mogu prijaviti projekte putem web stranice: www.omladinskabanka.ba
• Popunjavanje aplikacije uz koju prilažete prateću dokumentaciju (skenirana/uslikana: potvrde/dokaze o obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat), trebate izvršiti on-line najkasnije do 15.04.2014. godine.

Šta nakon prijave prijedloga projekta?
Najkasnije do 1.5.2014. godine ćete biti obavješteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima odbora Omladinske banke. Intervjui će biti održani od 1. do 20.5.2014. godine u prostorijama općine Prozor-Rama. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju bićete obavješteni o razlozima ovakve odluke odbora Omladinske banke Prozor-Rama.

Kada saznajete konačnu odluku Omladinske banke o podršci i kada počinjete sa realizacijom projekta?
Omladinska banka Prozor-Rama će vas obavijestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 31.5.2014. godine.
Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 15.6. do 30.9.2014. godine. 

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar